Fyrverkerier

Många olyckor med fyrverkerier kan förhindras om faror och risker uppmärksammas i förväg. Läs informationen på förpackningen noga. Där får du information om vilket säkerhetsavstånd till personer och byggnader som fyrverkeriet kräver. Ta hänsyn till detta så att du inte utsätter någon för onödiga risker!

Åldergränsen är 18 år för att köpa fyrverkerier

Samma åldersgräns gäller för avfyrning. Har du fyrverkerier måste du se till att ingen under 18 år handskas med dessa. Köp inte ut fyrverkerier till minderåriga!

Raketer med styrpinne förbjudet

Sedan 1 juni 2019 gäller nya regler som innebär att raketer med styrpinne är förbjudna att använda om du inte har genomgått utbildning och har tillstånd. Den som bryter mot detta kan dömas till böter eller fängelse i upp till tre år. En raket med styrpinne är en fyrverkeripjäs som är fäst på en smal pinne, vanligtvis av trä och cirka 50-80 centimeter lång

Behöver du tillstånd?

 • Räddningstjänsten svarar för prövning av tillstånd för hantering och förvaring av pyrotekniska produkter.
  I och med lagändringen den 1 juni 2019 som rör raket på styrpinne så krävs ett utbildningsbevis från de personer som söker tillstånd för förvaring och hantering av raket på pinne.
 • Polisen svarar för prövning av tillstånd för själva uppskjutningen av fyrverkerier enligt ordningslagen.
 • Utbildningen som krävs för att använda raketer på styrpinne riktar sig främst till de som i sin yrkesutövning använder fyrverkerier, men även du som privatperson kan anmäla dig, genomföra utbildningen och sedan beviljas hantera och förvara raketerna. För att skjuta upp dem kan det sedan krävas tillstånd av polisen enligt ordningslagen. Hör med polisen om du är osäker
 • Försäljningsställen får fortfarande tillhandahålla raket på pinne men kunderna som ska köpa ska kunna uppvisa ett utbildningsbevis och ett tillstånd från räddningstjänsten för hantering och förvaring av raketerna.
 • Det är försäljningsstället som ansvarar för regelefterlevnaden. Räddningstjänsten är tillsynsmyndighet.

Tips för ett säkrare fyrverkeri

 • Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad. Lämna alltid tillbaka skadade pjäser där du köpte dem.
 • När du köper fyrverkerier, kolla nogrant att de är CE-märkta och har bruksanvisning på svenska.
 • Förbered ditt fyrverkeri i god tid.
 • Var nykter. Alkohol och fyrverkerier hör inte ihop.
 • Rigga pjäsen enligt bruksanvisningen.
 • Håll aldrig en tänd fyrverkeripjäs i handen, om inte bruksanvisningen tillåter det.
 • Luta dig aldrig över en tänd fyrverkeripjäs.
 • Håll dig på ett behörigt säkerhetsavstånd enligt bruksanvisningen.
 • Tänk på riskerna. Fyrverkeripjäser kan orsaka bränder eller andra skador.
 • Visa hänsyn. Tänk på att både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkerier.

Om fyrverkeripjäsen inte fungerar

 • Gå aldrig fram till en fyrverkeripjäs som inte avfyrats. Den kan vara fördröjd och explodera när du inte är beredd.
 • Om fyrverkeripjäsen inte fungerar - vänta ett par timmar. Lämna sedan tillbaka raketen till affären där du köpt den. Försäljaren har ansvar att ta emot felaktiga varor och du bör reklamera varan och få pengarna tillbaka.

Tänder du på är du också ansvarig för det som händer

 • Du är ansvarig för att ingen människa skadas av dina fyrverkerier.
 • Du är ansvarig för byggnader och egendom i närheten.
 • Var förberedd på att släcka om det finns möjlighet och om det inte medför risker för dig. Var också förberedd för att larma 112 om något skulle hända.

Vill du bli av med fyrverkerier

Släng inte fyrverkerier i soporna eller på återvinningsstationen. Kontakta i första hand försäljningstället och i andra hand leverantör eller polisen.