Brandinspektör kontrollerar brandskyddet på ett företag

Tillsyn

Kommunen ska enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) genomföra tillsyn. I Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, och Tjörn är det Räddningstjänsten Storgöteborg, RSG, som har tillsynsansvar för dessa lagstiftningar.

Tillsyn är ett sätt att kontrollera att lagen med tillhörande föreskrifter efterlevs och att brandskyddet håller en skälig nivå. Tillsyn av efterlevnaden kan ske i olika former och kan omfatta såväl dokumentgranskning som tillsynsbesök i berörd verksamhet. Det är RSG som bestämmer när, var och hur en tillsyn ska genomföras. Räddningstjänsten har rätt att i alla byggnader och anläggningar genomföra tillsyn.

RSG upprättar varje år en plan för tillsyn som innehåller omfattning, inriktning och motiv för tillsynsverksamheten.

RSG tar ut en avgift för tillsyner. Avgiften ska ses som betalning för de kostnader RSG har i samband med tillsynsärendet och grundar sig på genomsnittlig tidsåtgång för aktuell verksamhetstyp.

Under respektive rubrik i den vänstra menyn kan du läsa mer om de olika typerna av tillsyn.