Panda Fyrverkerier i Sverige AB

Verksamheten som bedrivs omfattas av den lägre kravnivån enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Beskrivning av verksamhet

Varorna importeras i containers. Varorna är förpackade i godkända transportförpackningar. Arbetet vid verksamheten består i att orderpacka varorna till våra rikstäckande återförsäljare. Varorna anländer under perioden augusti-oktober och levereras ut under december månad. Övrig tid sker i huvudsak försäljning och underhållsarbeten.

Lokalisering

Verksamheten ligger på adressen Lerdal 20, 47194 Kållekärr.

Hanterade ämnen

Verksamheten omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor enligt den lägre kravnivån då hantering sker av följande typ av ämne i stor omfattning:

Vid verksamheten hanteras explosiva ämnen med fara för brand, tryckvåg eller splitter och kaststycken. Varorna består till mestadels av konsumentprodukter med något enstaka undantag för någon lite större fyrverkeritårta.

Vad kan hända?

Vid en olycka finns fara för brand, tryckvåg eller splitter och kaststycken.

Varning till allmänheten vid en olycka

Om en större olyckshändelse skulle inträffa inom verksamheten larmas Räddningstjänsten Storgöteborg. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas går räddningstjänsten ut med ett "Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), läs mer här: Seveso-anläggningar - Företag & Organisation - RSGBG

Det är väldigt viktigt att du följer instruktioner från Räddningstjänsten Storgöteborg vid en eventuell olyckshändelse.

Tillsyn

Tillsyn av verksamheten enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor utförs av Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Information om genomförda tillsyner går att få genom att kontakta Länsstyrelsen Västra Götalands län på telefon 010-224 4000 eller  e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ytterligare information

För ytterligare information kontakta företaget enligt följande kontaktuppgifter:

Mail: info@fyrverkerier.se