Utforma SBA på enkel nivå

Har du en mindre verksamhet är det inte självklart att du behöver göra en skriftlig dokumentation. Men eftersom ett systematiskt brandskyddsarbete ändå ska finnas, är det bra att föra ner sin tankar på papper.

Det blir enklare att komma ihåg hur du egentligen tänkte när du gick igenom ditt brandskydd och lättare att följa upp och kontrollera brandskyddet om dina tanker är nerskrivna. Därför är det bra att dokumentera arbetet om du någon gång behöver redovisa brandskyddet för andra intressenter eller myndigheter.

Punkter att tänka igenom i SBA

När du dokumenterar brandskyddet måste det inte vara en detaljerad och stor dokumentation, utan fundera kring exempelvis följande punkter:

 • Vem är ansvarig
  Det är viktigt att göra klart vem som har ansvaret, eller vem som har vilket ansvarsområde. Ägaren av byggnaden eller fastigheten är inte alltid samma person som den som driver verksamheten. Därför är det viktigt att göra klart vem som ansvarar för vad.
 • Hur ser lokalen ut
  Det är viktigt att tänka igenom hur lokalen ser ut. Finns det speciella utrymmen som är svåra att se, vad i lokalen är värt att skydda, hur skall utrymningen gå till och vilka är utrymningsvägarna m.m. Oftast kan detta lätt beskrivas med hjälp av en utrymningsplan. 
 • Beskrivning av verksamheten
  Här bör du enkelt beskriva vad det är för arbete som utförs i verksamheten. Finns det några risker vid arbetet för de anställda, kunder eller besökande. Finns det andra risker som t.ex. brandfarlig vara i eller intill arbetet.
 • Organisatoriska brandskyddsåtgärder
  Här bör du redogöra för vem som gör vad i verksamheten. Är det någon som ska hjälpa gäster, kunder eller besökande ut vid en händelse, är det någon som ska t.ex. plocka ut något som är värt att skydda och så vidare.
  Om det kommer en ny eller tillfälligt anställd; hur vet den personen hur brandskyddet ser ut och vad den ska göra vid en eventuell händelse?
 • Tekniskt brandskydd
  Det bör redogöras för vad det finns för tekniskt brandskydd och var de finns, såsom brandvarnare, brandsläckare, sprinkler, brandcellsgränser, dörrstängare m.m. Även detta kan ofta lätt beskrivas med hjälp av en utrymningsplan.
 • Rutiner för egenkontroll av brandskyddet
  Under denna punkt bör du redogöra för vilka rutiner som finns för att se till så det tekniska brandskyddet fungerar. Finns det en rutin på genomgång av t.ex. brandsläckare så du vet att dessa fungerar om det börjar brinna eller har du kollat så att brandvarnarna fungerar?
 • Utbildning och övning av ansvarig och personal
  Här är det lämpligt att skriva ner om det förekommer någon brandskyddsutbildning hos den ansvarige eller personalen. Får personalen en återkommande genomgång om vad som gäller vid en brand?