Kungsbacka kommun

Inom Kungsbacka kommun finns det företag som använder farliga ämnen i sin verksamhet, ämnen som kan vara skadliga för människor och miljö. Dessa företag måste följa särskilda regler och lagar kring säkerhet, bland annat Lagen om skydd mot olyckor och den särskilda Sevesolagstiftningen.

Kungsbacka kommun ska enligt lagen informera vilka företagen är, vilka ämnen de hanterar och vilka risker som finns.
Dessa företag hanterar farliga ämnen inom Kungsbacka kommun:

FP Festival Products AB

Släryd Grus & Entreprenad AB