Brand är livsfarligt

Ungefär 80 procent av de som dör i bränder gör det på grund av brand i bostaden. I hemmet där vi ska känna oss trygga är säkerheten ofta ganska låg.

De flesta bränder startar i köket, men det är få som leder till dödsfall. I vardagsrummet brinner det mer sällan, men här dör fler personer. Ännu färre bränder startar i sovrummet, men det är i sovrummet som flest omkommer.

Rökning

47 procent av dem som dör i bränder gör det på grund av rökning. Vanligast är att det börjar brinna i sängen, soffan, fåtöljen eller i kläderna. Den som drabbas är ofta äldre med någon funktionsnedsättning och/eller har alkohol i blodet.
Läs mer om brand orsakad av rökning.

Tekniskt fel

13 procent av dödsfall på grund av brand beror på fel i någon teknisk utrustning och ofta sker det i villor. Den som drabbas är ofta över 80 år eller under 20 år.
Läs mer om brand i elutrustning.

Matlagning

8 procent av bränder som leder till dödsfall startar i köket under matlagning. Den drabbade har ofta alkohol i blodet.
Läs mer om brand på spisen

Anlagd brand

Av de som dör i bränder beror 7 procent på att branden är anlagd, ofta genom antändning av brandfarlig vätska. Den drabbade är ofta en man i åldern 20-64 år.
Läs mer om hur du skyddar dig mot anlagd brand.

Källa: Andersson, R et. al, (2017). Mot en evidensbaserad nollvision kring bostadsbränder.
Karlstad: Karlstads universitet.