Kungsbacka brandstation

Kungsbacka brandstation

Postadress
Räddningstjänsten Storgöteborg 
Kungsbacka brandstation
Box 5204
402 24 Göteborg

Besöksadress
Syréngatan 3

Telefon vxl
031-335 2600