Tre olika bilder med Museiföreningens fordon

Museiföreningens historia

Museiföreningen bildades efter att räddningstjänsten varit värd för ett av Brandhistoriska Sällskapets veteranbrandbilsrallyn i augusti 1997.

Ett avtal skrevs då mellan Museiföreningen, som är en  ideell förening, och Räddningstjänsten Storgöteborg.

Föreningen åtog sig att samla, vårda och på lämpligaste sätt renovera och underhålla förbundets museiföremål samt i samråd med förbundet ställa ut dem på lämpligt sätt för visning i förbundets lokaler.

Vad gör Museiföreningen?

Verksamheten är indelad i olika arbetsgrupper, till exempel renovering och underhåll av fordon och utrustning, inventering, arkivering och katalogisering av dokument, böcker och tidskrifter, digitalisering av foton, diabilder, negativ och filmer, dokumentering av räddningstjänstens historia inom medlemskommunerna, iordningställer utställningar på brandstationer och andra platser.

Vi deltar även med veteranbrandbilar och ambulansen vid olika aktiviteter.

Våra arbetslokaler finns i Partille och en del utrustning finns utställt på Gårda brandstation och på en del brandstationer.

"Det som görs idag på kåren är historia i morgon"