Elda i naturen

Var alltid försiktig när du ska elda utomhus. När solen skiner och marken blir torr så brinner det lätt. Bränner du trädgårdsavfall eller eldar och grillar i naturen finns det risk för brandspridning. Gnistor far lätt iväg och kan antända skogsmark eller torrt gräs.

Eldningsförbud av miljöskäl

Kontrollera om det är eldningsförbud innan du eldar eller grillar. Miljöförvaltningen i respektive kommun har av miljöskäl olika beslut om eldningsförbud som är oberoende av brandrisken.

Göteborg | Mölndal | Kungsbacka | Härryda | Partille | Lerum | Lilla Edet | Stenungsund | Tjörn 

Eldningsförbud på grund av brandrisk

Kontrollera att det inte råder eldningsförbud på grund av brandrisk. Du hittar information om eldningsförbud på kommunens, länsstyrelsens eller räddningstjänstens webbplats. Information om aktuell brandrisk och eldningsförbud brukar också sändas i Sverige Radios P4. Du kan också ringa vår telefonsvarare 031-335 29 80 för besked om eldningsförbud på grund av brandrisk inom Räddningstjänsten Storgöteborgs område

Gå in på SMHI och kontrollera aktuell brandriskprognos. 

Läs mer om hur du får koll på brandrisken här. 

Vad ska jag tänka på när jag eldar?

Om det inte råder eldningsförbud och du väljer att elda, är det viktigt att välja en plats där elden inte kan spridas till annat brännbart som träd, buskar eller gräs.

Det är också viktigt med ett underlag som inte sprider elden, som grus- eller sandmark. Elda inte på torvmark eller i mossa. Även i jordig skogsmark är risken för bränder stor. Elden kan ligga och pyra nere i marken lång tid för att sedan flamma upp. Undvik också att elda nära myrstackar eller stubbar.

Gör inte upp eld direkt på eller intill berghällar. De missfärgas och kan spricka sönder. Innan du börjar elda, se till att ha tillgång till vatten att släcka med.

Nedan följer några tips till dig som eldar i naturen:

 • Du som tänder en eld har ansvar för att den blir släckt. Ha alltid uppsikt över elden.
 • Om du eldar för matlagning är oftast ett fältkök säkrare än öppen eld.
 • Undvik att elda om det blåser hårt, gnistor kan flyga iväg och kan starta en brand. Gör en avgränsning runt eldstaden, till exempel med hjälp av en jordsträng eller stenar runt härden så elden håller sig liten.
 • Placera elden långt från byggnader, kraftledningar och brännbar vegetation för att undvika brandspridning.
 • Som bränsle till elden får du ta grenar, kvistar och kottar på marken, men levande träd ska du låta vara ifred.
 • För att ha elden under kontroll kan du elda i en plåttunna med tilluftsöppning. Det minskar risken för brandspridning och du kan fylla på med brännbart efter hand utan att brasan blir för stor.
 • Elda inte sopor.
 • Bildäck, plast och andra brandfarliga varor är rent olämpliga att placera i elden, inte minst av miljöhänsyn.
 • Ha alltid tillgång till vatten att släcka elden med om den skulle sprida sig.
 • Du måste noga kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen.

Hur släcker jag elden?

 • Låt elden brinna ut helt och hållet.
 • Släck ordentligt med vatten och rör om så glöden slocknar.
 • Gräv upp marken under askan tills ingen glöd eller rök finns kvar.
 • Vattna rikligt på resterna av elden/askan och runt eldningsplatsen.

Vad ska jag göra om elden sprider sig?

Du ska ha en telefon nära till hands när du eldar så att du snabbt kan larma SOS 112 vid behov. Försök hejda elden i vindriktningen. Använd ruskor av små granar eller enar som kvistas av, utom ca en meter i toppen. De är bättre än lövruskor. Bäst är det om ruskorna kan blötas.

Piska inte på elden med stora slag, då flyger gnistor omkring och elden tar fart. Sopa in brinnande material mot elden, och tryck samtidigt ruskan mot marken så elden kvävs. Kasta undan ris och kvistar och riv bort mossa eller annat brännbart framför elden.

Om du har tillgång till vatten - släck elden med vattnet!