Utbildning och övning av personal

Alla som arbetar och berörs av evenemanget ska ha god kännedom om vilka rutiner som gäller i händelse av brand, utrymningsorganisation samt nödlägesplan. En brandskyddsutbildning i hantering av handbrandsläckare bör ingå för personalen.

Handled med evenemangsarmbandOlika personalkategorier kan behöva mer riktade kunskaper allt beroende på vilken funktion och placering man har för evenemanget.

Inför start behöver man utföra en övning för att säkerställa personalens olika roller samt kunskaper så att det överensstämmer med säkerhetsbeskrivningen över evenemanget.

Vid stora som små evenemang är personalen på plats och deras kunskap av yttersta vikt för hur en händelse hanteras samt utvecklas.