Bild för länk -

Uppdrag, vision och styrning

På Räddningstjänsten Storgöteborg arbetar vi för att göra din vardag så säker och trygg som möjligt. Det gör vi genom att identifiera risker, förebygga olyckor och finnas nära dig. På brandstationen finns det alltid räddningspersonal som är redo att rycka ut om du eller dina nära råkar ut för en brand eller olycka.

Uppdrag

Vårt uppdrag är att ansvara för förebyggande brandskydd och räddningstjänst i våra nio medlemskommuner; Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med nio medlemskommuner:Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungssund, och Tjörn, Vi strävar efter att du ska känna dig trygg och säker var du än är, på jobbet, i skolan, hemma och på fritiden.

Uppdraget innebär att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets krishantering. Resurserna är anpassade efter samhällets risk- och hotbilder. Vi arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor genom samverkan lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Vision

Räddningstjänsten Storgöteborg har ett ansvar att tillsammans, både internt och med externa aktörer, bidra till ett tryggt och säkert samhälle genom att arbeta med omtanke, empati och respekt för dem vi möter.

Vår vision är därför:

Tillsammans för en trygg och säker värld.

Visionen ger oss en riktning och en gemensam målbild i vårt arbete. Även om en helt trygg och säker värld kan vara en utopisk tanke, är det viktigt att alltid sträva mot den. För att uppnå visionen har vi definierat fyra förhållningssätt som syftar till att ta oss närmare visionen. De är: Samhällsnyttan i fokus, En framåtlutad organisation som ligger steget före olyckan, Ett hållbart RSG i en föränderlig välrd och En organisation för alla.

Våra kärnvärden är trygghet, säkerhet och omtanke, och ska genomsyra allt vi gör.

Styrdokument

Förbundsordning 2023.pdf

Verksamhetsplan 2021.pdf

Utökat förbund 2023

Den första januari 2023 utökades Räddningstjänsten Storgöteborg med tre kommuner; Tjörn, Stenungsund och Lilla Edet som tidigare utgjorde Räddningstjänsten Södra Bohuslän SBRF. Under 2023 finns därför två parallella handlingsprogram