Publik från konsert på Ullevi

Säkerhetsplanering vid evenemang

Inför ett evenemang är det viktigt att ha planerat för säkerhet, hälsa och trygghet. Arrangören ska ha identifierat tänkbara risker och analyserat hur dessa ska kunna hanteras. Nyckelfrasen i planeringen bör vara att ”tänka efter före”. Olika händelser på evenemanget kan analyseras utifrån frågeställningar som

  • Kan det här hända?
  • Vad får det för konsekvenser?
  • Hur undviker vi det här på bästa sätt?

Andra frågor som måste beaktas är bland annat om tält eller tillfälliga lokaler eller byggnader ska användas, dessa måste vara lämpliga för ändamålet och samlingstält måste vara besiktigade och försedda med godkännandebevis. Om brandfarliga eller pyrotekniska varor ska användas ska detta anmälas/sökas tillstånd för.