Förbundsledning

Förbundsdirektör Lars Klevensparr Tfn 031-335 2701

Räddningschef och biträdande förbundsdirektör Anders Ekberg Tfn 031-335 2801

Kommunikationschef IdaMaria Stocks Tfn 031-385 6522

Operativ chef Johanna Björnfot Tfn 031-335 2600

Chef förbundstaben Peter Backenfall 031-335 2704

Förbundsjurist Marie Caldenby Tfn 031-335 2702

Kanslichef Sigrun Hreidarsdottir Tfn 031-335 2700

Digitaliseringschef Mattias Sahlström Tfn 031-384 4891