Förbundsledning

Förbundsdirektör Lars Klevensparr Tfn 031-335 2701

Räddningschef och biträdande förbundsdirektör Anders Ekberg Tfn 031-335 2801

Tf kommunikationschef Johanna Björnfot Tfn 031-335 2600

Chef Staben för analys och inriktning Johanna Björnfot Tfn 031-335 2600

Chef Staben för styrning och utveckling Peter Backenfall 031-335 2704

Förbundsjurist Marie Caldenby Tfn 031-335 2702

Kanslichef Sigrun Hreidarsdottir Tfn 031-335 2700