Grilla säkert

Att grillning hör sommaren till kan nog såväl gasol- som kolgrillare skriva under på. Men det är inte ovanligt att bränder och tillbud sker på grund av oaktsamhet vid användning av grillar. Grilla alltid utomhus på anvisad plats, där risk för spridning är liten.

En vanlig orsak till brand är att engångsgrillar slängs i soptunna eller container innan grillkolet är helt släckt. Ha alltid tillgång till vatten för snabb släckning. Hantera kolrester och aska på ett säkert sätt - använd kol kan behålla värmen i flera dygn.

Varje år skadar sig ungefär femhundra personer allvarligt vid grillning, de flesta är under 20 år. Drygt hälften av skadorna uppstår genom att man bränner sig på grillen. Vanligast är att personen tagit i heta galler, heta verktyg eller trampat på hett grillkol/briketter. Det händer att personer ramlar över grillen, ofta är dessa personer alkoholpåverkade.

Är det varmt och torrt ute är det bra att kolla upp om det är eldningsförbud. Har kommunen eller räddningstjänsten utfärdat eldningsförbud får du inte grilla överallt. Grillning kan resultera i gräsbränder och andra bränder som sprider sig snabbt.

Läs mer om hur du får koll på brandrisken här.

Engångsgrill

Engångsgrillen är ju behändig, men det är viktigt att läsa på instruktionerna innan du tänder på. När du grillar med engångsgrill ska du placera grillen på ett brandsäkert och stadigt underlag. Altangolv av trä är inte något lämpligt underlag. Ställ inte engångsgrillen direkt på marken utan på ett stativ eller ett obrännbart underlag. Det stativ som medföljer engångsgrillen är inte tillräckligt högt för att användas på underlag som kan ta eld.

Släng inte engångsgrillen i en soptunna eller container. I parker och på badplatser finns det ofta avsedda kärl för engångsgrillar.

Kolgrill

När man grillar med kol eller briketter finns det en hel del risker att ta hänsyn till. Följ gärna punkterna nedan för en trygg och säker grillupplevelse.

 • Använd tändvätska som är avsedd för grillning. ALDRIG T-sprit. Häller du T-sprit på lågor eller heta ytor kan blandningen mellan gas och luft i flaskan antändas och ge omfattande brännskador och starta en brand.
 • Var försiktig med gnistor och kringflygande aska om du fläktar eller blåser på glödbädden för att få fin grillglöd. Flera skador uppstår genom att man blåser på glöden eller på annat sätt får heta flagor i ögonen.
 • Ställ inte grillen nära en husvägg. Det är du som har ansvaret om något händer.
 • Att använda grillar som värmekälla i slutna utrymmen som husvagnar, tält och fritidshus är direkt livsfarligt. Allvarliga olyckor med dödlig utgång på grund av kolmonoxidförgiftning har inträffat, dessutom ökar risken för brand vid denna typ av hantering.
 • Visa hänsyn till dina grannar som kanske inte uppskattar din grillning lika mycket som du gör. Att grilla på balkongen utgör inte bara en brandrisk - utan os och rök kan störa dina grannar. Vänd dig till din fastighetsägare för att ta reda på vad som gäller för din fastighet.
 • För att säkert släcka grillkolet efter användning, lägg det i ett plåtkärl och häll vatten på. Sätt ett tättslutande lock på plåtkärlet vid förvaring av aska och kolrester. Många bränder har uppstått när man tömt grillen bland soporna utan att kontrollera att de var helt släckta.

Gasolgrill

När man använder gasol finns andra risker än när man grillar med kol. Använd gärna checklistan nedan för att grillningen ska bli en trygg och säker upplevelse.

 • Ställ inte grillen nära en husvägg. Det är du som har ansvaret om något händer. Placera grillen på avstånd från brännbart material, till exempel parasoll, trädgårdsmöbler och husfasad.
 • Kolla slangen från regulatorn till grillen. Böj på den. Om det finns sprickbildningar, byt!
 • Gasolflaskan måste alltid stå upp. Annars finns risk för att säkerhetsventilen inte fungerar som den ska och flaskan kan explodera.
 • Gasolflaskor får inte utsättas för temperaturer över 50 C. Detta innebär att många gasolgrillar inte är konstruerade för att gasflaskan ska placeras under grillen.
 • Håll grillen ren från fett. Fett kan antändas om det ansamlas för mycket.
 • Klä inte den utdragbara bottenbrickan med folie. Detta kan hindra fett och matrester från att rinna ner i dropplådan och det ökar risken för brand.
 • Det är bra om du använder en handske vid gasolgrillning. Skulle det börja brinna är det viktigt att du kan komma åt ventilen och stänga av den.
 • Använd aldrig vatten för att släcka en eld som uppstår i en gasolgrill. Ha en brandsläckare nära tillhands. En kolsyresläckare (CO2) är att föredra, men en pulversläckare är också effektiv.

Gasolförvaring

I en lägenhet i ett flerbostadshus får gasolbehållare med volym på max 5 liter (blå campingbehållare) förvaras.

Behovet av gasol avgör antal behållare. Det normala behovet i ett hushåll anses vara en behållare för drift och en i reserv. I normalfallet blir detta två behållare med max 5 liter i varje. För en inglasad balkong gäller samma förvaringsregler som inomhus. Det innebär generellt att två gasolbehållare med max 5 liter i varje får förvaras där. På en öppen balkong får generellt två behållare av typen P11 (max 30 liter i varje) förvaras.

I småhus som villa, rad-/par-/kedjehushus eller fritidshus får två gasolbehållare (vanligen en i drift och en i reserv) förvaras. Endast behållare av typen P11 (max 30 liter) är tillåtna. Lämplig förvaringsplats är ett utrymme med ventilation direkt till det fria. Öppen eld får heller inte förekomma i förvaringslokalen. Utrymmet får inte ligga i källarplan eller på vinden.

Grilla på balkongen

Det finns inget i lagen som förbjuder grillning på balkongen men olika bostadsrättsföreningar och fastighetsägare kan ha regler som inte tillåter detta. Rök från grillar kan upplevas som störande så fråga dina grannar först. Använd en elektrisk grill eller en gasolgrill om du vill grilla på balkongen. Har du inglasad balkong avråder vi starkt från att grilla på balkongen överhuvudtaget, då det kan vara direkt livsfarligt. Främsta orsaken är att man kan drabbas av kolmonoxidförgiftning om rökgaserna inte ventileras bort som de ska.