Mer om individanpassat brandskydd

Räddningstjänstsamverkan Västra Götaland, RäddsamVG, är en samverkan mellan samtliga 19 räddningstjänster i Västra Götalands 50 kommuner. Vi arbetar tillsammans för att skapa likvärdiga och gemensamma arbetssätt.

Inom RäddsamVG finns det olika arbetsgrupper och en av dem arbetar med individanpassat brandskydd.

Gruppen har arbetat fram ett koncept och material för att det ska vara lättare för alla att stärka upp brandskyddet hos en individ som löper större risk för att drabbas av brand och kanske dessutom även har svårt att kunna hantera en brand.

Äldre människor är överrepresenterade i dödsbrandstatistiken. Det brinner inte oftare hos äldre men de kan ha svårare att antingen släcka branden eller att ta sig ut från bostaden, därför löper de större risk för att omkomma vid en brand.

Alla har rätt till ett tryggt och säkert boende och därför är detta arbete mycket viktigt. Vi kan tillsammans hjälpas åt att skydda folk i vår närhet. Gå gärna in på www.raddsamvg.com  och välj rubriken "Individanpassat brandskydd" i menyraden längst upp och se vad just du kan göra.