x Kostnad för tillstånd brandfarlig vara - Företag & Organisation - RSGBG

Kostnad för tillstånd - brandfarlig vara

Principen är att handläggningen ska ske till självkostnadspris.

För att du ska veta vad ett tillstånd kostar har tillstånden kategoriserats.

Avgiften motsvarar normal handläggning; diarieföring, inläsning i ärendet, kontroll av tekniska villkor, kvalitetsgranskning av tekniska villkor, ev. underhandskontakt, platsbesök beslut, avsyning, avsyningsprotokoll, kvalitetsgranskning av avsyningsprotokoll och arkivering.

Om tillståndshanteringen avviker från normal handläggningstid kan avgiften förändras.

Avgifter

Redaktionell andring tillstånd 1164 kr exklusive moms

Mindre ändring i befintligt tillstånd under pågående tillståndspersiod 2328 kr exklusive moms

Tillstånd för tillfällig hantering av brandfarlig vara: 3492 kr exklusive moms
Exempel evenemang eller byggarbetsplats:

Enkel hantering av brandfarlig vara: 5820 kr exklusive moms.
Exempel skola eller restaurang

Mindre hantering av brandfarlig vara: 8148 kr exklusive moms.
Exempel obemannad bensinstation , handel

Måttlig hantering av brandfarlig vara: 10476 kr exklusive moms
Exempel bemannad bensinstation, verkstad, lager.

Omfattande hantering av brandfarlig vara: 13968 kr exklusive moms
Exempel övrig industri

Mycket omfattande hantering av brandfarlig vara: 34920kr exklusive moms
Exempel industri, raffinaderi.

Avvisning tillstånd: 2328 kr exklusive moms

Avslag tillstånd: 3492 kr exklusive moms