Kostnad för tillstånd - brandfarlig vara

Principen är att handläggningen ska ske till självkostnadspris.

För att du ska veta vad ett tillstånd kostar har tillstånden kategoriserats.

Avgiften motsvarar normal handläggning; diarieföring, inläsning i ärendet, kontroll av tekniska villkor, kvalitetsgranskning av tekniska villkor, ev. underhandskontakt, platsbesök beslut, avsyning, avsyningsprotokoll, kvalitetsgranskning av avsyningsprotokoll och arkivering.

Om tillståndshanteringen avviker från normal handläggningstid kan avgiften förändras.

Avgifter

Följande avgifter gäller kommunerna Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Mölndal och Partille. Se PDF-dokument nedan för taxor i kommunerna Tjörn, Stenungsund och Lilla Edet.

Redaktionell andring tillstånd: 1213 kr exklusive moms.

Mindre ändring i befintligt tillstånd under pågående tillståndspersiod: 2427 kr exklusive moms.

Tillstånd för tillfällig hantering av brandfarlig vara: 3640 kr exklusive moms.
Exempel evenemang eller byggarbetsplats.

Enkel hantering av brandfarlig vara: 6067 kr exklusive moms.
Exempel skola eller restaurang.

Mindre hantering av brandfarlig vara: 8494 kr exklusive moms.
Exempel obemannad bensinstation, handel.

Måttlig hantering av brandfarlig vara: 10921 kr exklusive moms.
Exempel bemannad bensinstation, verkstad, lager.

Omfattande hantering av brandfarlig vara: 14561 kr exklusive moms.
Exempel övrig industri.

Mycket omfattande hantering av brandfarlig vara: 36402 kr exklusive moms.
Exempel industri, raffinaderi.

Avvisning tillstånd: 2427 kr exklusive moms.

Avslag tillstånd: 3640 kr exklusive moms.

Myndighetstaxa Tjörn, Lilla Edet och Stenungsunds kommun 2023.pdf