Kostnad för tillstånd - brandfarlig vara

Principen är att handläggningen ska ske till självkostnadspris.

För att du ska veta vad ett tillstånd kostar har tillstånden kategoriserats.

Avgiften motsvarar normal handläggning; diarieföring, inläsning i ärendet, kontroll av tekniska villkor, kvalitetsgranskning av tekniska villkor, ev. underhandskontakt, platsbesök beslut, avsyning, avsyningsprotokoll, kvalitetsgranskning av avsyningsprotokoll och arkivering.

Om tillståndshanteringen avviker från normal handläggningstid kan avgiften förändras.

Avgifter

Redaktionell andring tillstånd: 1185 kr exklusive moms.

Mindre ändring i befintligt tillstånd under pågående tillståndspersiod: 2370 kr exklusive moms.

Tillstånd för tillfällig hantering av brandfarlig vara: 3555 kr exklusive moms.
Exempel evenemang eller byggarbetsplats.

Enkel hantering av brandfarlig vara: 5925 kr exklusive moms.
Exempel skola eller restaurang.

Mindre hantering av brandfarlig vara: 8295 kr exklusive moms.
Exempel obemannad bensinstation, handel.

Måttlig hantering av brandfarlig vara: 10665 kr exklusive moms.
Exempel bemannad bensinstation, verkstad, lager.

Omfattande hantering av brandfarlig vara: 14219 kr exklusive moms.
Exempel övrig industri.

Mycket omfattande hantering av brandfarlig vara: 35549 kr exklusive moms.
Exempel industri, raffinaderi.

Avvisning tillstånd: 2370 kr exklusive moms.

Avslag tillstånd: 3555 kr exklusive moms.

 Myndighetstaxa Tjörn, Lilla Edet och Stenungsunds kommun 2023.pdf