Tillfällig hantering av brandfarlig vara

All hantering av brandfarlig vara är tillståndspliktig om den överstiger den tillståndspliktiga mängden, oavsett hur kort tid den ska nyttjas.

Har du en större mängd än vad denna tabellen här visar, krävs det tillstånd.

Tillfällig hantering av brandfarlig vara kan förekomma vid en rad olika verksamheter. Till exempel offentliga tillställningar som sport- och musikevenemang och festivaler men det kan även vara andra verksamheter såsom byggarbetsplatser. Vanligast är det fråga om gasol för pyrotekniska effekter eller tillfällig matlagning med gasol.

Hantering av gas inomhus innebär att man får hantera upp till två liter gas innan det blir tillståndspliktig mängd. Även hantering i tält, container och motsvarande, räknas som inomhus, även om en hel sida av tältet är öppet och även om gasflaskan står utomhus med bara brännaren i tältet.

Två typer av tillstånd

Hos Räddningstjänsten Storgöteborg - RSG finns två typer av tillstånd för tillfällig hantering av brandfarlig vara. Generellt tillstånd för tillfällig hantering och tillstånd för tillfällig hantering.

Det Generella tillståndet för tillfällig hantering innebär ett tillstånd som gäller under ett år eller tre år, beroende på hur föränderlig verksamheten är. Handläggningstiden är på upp till tre månader. 
När verksamheten är klar att påbörjas ska avsyning ske. Avsyningen ska begäras minst två veckor före verksamheten startas och det är tillståndshavaren som begär en avsyning. I begäran om avsyning ska nödvändig information ingå.

Tillstånd för tillfällig hantering innebär att den som hanterar brandfarlig vara söker ett tillstånd för sin verksamhet genom att skicka in en ansökningsblankett för tillfällig hantering och bifogar en riskutredning senast två veckor före verksamhetsstart.

Så söker du tillstånd

Blankett för tillstånd för tillfällig hantering av brandfarlig vara.pdf

Riskutredning för tillstånd för tillfällig hantering av gasol vid matlagning.pdf 

Riskutredning för tillstånd för tillfällig hantering av gasol som pyroteknisk effekt.pdf

Riskutredning byggarbetsplats.pdf 

Risk och säkerhetsbeskrivning avseende brandfarlig vara i restaurang.pdf

Det är den juridiska personen som har den faktiska och juridiska kontrollen över verksamheten som ska söka tillstånd.

Juridisk kontroll innebär att:

  • Ha den rättsliga möjligheten att direkt bestämma över hanteringen.
  • Avsäger man sig detta via avtal förlorar man möjligheten att vara tillståndshavare.

Faktisk kontroll innebär att:

  • Ha tillträde till hanteringsplatsens samtliga delar.
  • Ha rätt att stänga ner verksamheten om säkerheten inte betryggas.
  • Ha kontroll över leveranser av brandfarliga varor.
  • Ha kontroll över underhåll och reparationsarbeten.

Exempel på tillfällig hantering

Mässhall eller motsvarande

Tillfällig men återkommande mindre hantering med olika typer av brandfarlig vara, på en fast plats (byggnad)

I en mässhall eller liknande, har den verksamhetsansvarige tillträde till lokalernas samtliga delar. Det är densamme som bokar eller tar emot bokningar för de aktörer som ska finnas på evenemanget.

Verksamhetsansvarig kan stänga ner den verksamhet som inte sker betryggande enligt kraven i Lag om brandfarlig och explosiv vara och har kontroll på leveranser till och från verksamhetens lokaler. Det är då denne som ska vara tillståndsansvarig. Det innebär att tillståndshavaren ska inneha den kompetens som krävs och ska ha en föreståndare. I vissa fall kan den aktör som hanterar den brandfarliga varan vara ensam föreståndare vilket kan kräva ett avtal med tillståndshavaren.

En mässhall eller liknande, kan få ett Generellt tillstånd för tillfällig hantering. Då är villkoret att verksamheten ska avsynas vid varje tillfälle en ny hantering ska påbörjas. Tillståndshavaren ska i god tid, minst två veckor innan, skicka in en avsyningsbegäran med information om verksamheten till räddningstjänsten. Ett sådant tillstånd debiteras enligt schablon för Generella tillståndet för tillfällig hantering och debiteras vid varje avsyningstillfälle med minst en timme.

Det generella tillståndet kan ges på ett år eller tre år, beroende på hur föränderlig verksamheten är.

Sportevenemang eller motsvarande

Tillfällig men återkommande mindre hantering med samma typ av brandfarlig vara

Ett sportevenemang eller liknande, som kan vara ett event med en specifik och återkommande pyrotekniska effekt. Till exempel vid varje match används gasoleld på hockeymatch - då kan verksamheten få ett Generellt tillstånd för tillfällig hantering för ett eller tre år. Det innebär att tillståndshavaren ska inneha den kompetens som erfordras och ska ha en föreståndare.

I vissa fall kan den aktör som hanterar den brandfarliga varan vara ensam föreståndare. Det kan kräva ett avtal med tillståndshavaren. Ett sådant tillstånd debiteras enligt schablon för Generella tillståndet för tillfällig hantering och debiteras vid varje avsyningstillfälle med minst en timme. Samma arena kan inneha andra evenemang som varierar stort över året (Disney on ice, melodifestival eller enskilda artistframträdanden) och kan då ha svårt att inneha en föreståndare med erforderlig kompetens. Dessa ska då söka separata egna Tillstånd för tillfällig hantering, se pyrotekniska effekter.

Musikevenemang/festival eller motsvarande

Tillfällig större hantering (t.ex. flera aktörer) av brandfarlig vara vid engångstillfälle (kan även vara återkommande)

Ett musikevenemang/festival eller liknande, kan vara en verksamhet med en eller flera matserveringar som hanterar gasol på en plats ute i det fria. Där den verksamhetsansvarige, arrangören, som hyr platsen är den som söker tillstånd för offentlig tillställning hos polismyndigheten.

Arrangören avgör vilka som får tillträde till området och var de får hantera sin brandfarliga vara.

Den verksamhetsansvarige kan stänga ner den verksamhet som inte sker betryggande enligt kraven i Lag om brandfarlig och explosiv vara och har kontroll på leveranser till och från verksamhetens område. Det är då denne som ska vara tillståndsansvarig. Detta innebär att tillståndshavaren ska inneha den kompetens som krävs dvs. ska ha en föreståndare.

I vissa fall kan den aktör som hanterar den brandfarliga varan vara ensam föreståndare, vilket kan kräva ett avtal med tillståndshavaren. Dessa evenemang är oftast vid ett tillfälle under året och är beroende av de besökandes upplevelse. Därför kan de ändra sin verksamhet från år till år för att besökandeantalet ska upprätthållas. Dessa kan få Generellt tillståndet för tillfällig hantering på ett år eller tre år alternativt Tillstånd för tillfällig hantering för den tid verksamheten ska pågå.

Det Generella tillståndet för tillfällig hantering debiteras enligt schablon och med minst en timme vid varje avsyningstillfälle.

Ett Tillstånd för tillfällig hantering är baserat på en ensam aktör med en avsyning av verksamheten, vilket debiteras enligt schablon för Tillstånd tillfällig hantering och är inkluderat en avsyning. Är det flera aktörer debiteras den tid avsyningen tar med varje påbörjad halvtimme.

Pyrotekniska effekter av brandfarlig vara

Tillfällig speciell hantering av brandfarlig vara vid engångstillfälle

Pyrotekniska effekter av brandfarlig vara är vanligen där pyrotekniker kontrakteras för att genomföra effekter med t.ex. gasol vid ett enstaka evenemang.

Denna verksamhet blir i många fall väldigt specifik. Det kan då vara svårt för en övergripande arrangör att inneha den kompetens som krävs för att bedöma om betryggande säkerhet upprätthålls.

Exempel; en fastighetsägare hyr ut en arena till en arrangör. Arrangören bokar i sin tur in en artist som vill ha ett pyrotekniskt arrangemang som ska matcha övriga konserter på turnén. En pyrotekniker kontrakteras som skapar en plats- och evenemangsspecifik pyroteknisk effekt. Kompetensen, hanteringen av den brandfarliga varan och vilka varor som ska föras in på området, styrs och innehas i högre grad av pyroteknikern som då ska inneha tillståndet. Det tillstånd som ska sökas är Tillstånd för tillfällig hantering och ges för den tid verksamheten pågår.

Ett Tillstånd för tillfällig hantering är baserat på en ensam aktör med en avsyning av verksamhet, vilket debiteras enligt schablon för Tillstånd tillfällig hantering och är inkluderat en avsyning.

Är det ett väldigt komplext arrangemang kan en utökad avsyning debiteras om den överskrider en timme. Det är pyroteknikern som söker tillstånd för den explosiva varan hos polisen i enlighet med Ordningslagen så därför är det lämpligt att pyroteknikern även innehar tillståndet för den brandfarliga varan.

Byggarbetsplats

En tillfällig stor engångshantering av brandfarlig vara

Byggarbetsplatser är en yrkesmässig hantering där allmänheten har inte tillträde. Dessa kan hanteras som Generellt tillstånd för tillfällig hantering men även som Tillstånd för tillfällig hantering och bör bedömas från fall till fall.