Tabell över tillståndspliktig mängd brandfarlig vara

Har du större mängd än vad denna tabellen visar, krävs det tillstånd. Faller någon av dina varor inom tillståndspliktig mängd, ska du ta med all brandfarlig vara i tillståndsansökan.

Tabell över tillståndspliktig mängd brandfarlig vara. Läs beskrivning efter bilden.

Tillståndspliktig mängd brandfarlig vara

Yrkesmässig hantering vid publika evenemang

Brandfarliga gaser: Utomhus* 60 liter, inomhus 2 liter

Extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler: 100 liter

Brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 grader C: 100 liter

Dieselbränsle, dieselolja, lätt eldningsolja eller gasolja, inklusive syntetiskt tillverkade produkter med flampunkt högre än 60 grader C: 10 000 liter

Yrkesmässig icke publik verksamhet inomhus

Brandfarliga gaser: 250 liter

Extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler: 500 liter

Brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 grader C: 500 liter

Dieselbränsle, dieselolja, lätt eldningsolja eller gasolja, inklusive syntetiskt tillverkade produkter med flampunkt högre än 60 grader C: 10 000 liter

Yrkesmässig icke publik verksamhet utomhus

Brandfarliga gaser: 1000 liter

Extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler: 3000 liter

Brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 grader C: 3000 liter

Dieselbränsle, dieselolja, lätt eldningsolja eller gasolja, inklusive syntetiskt tillverkade produkter med flampunkt högre än 60 grader C: 50 000 liter

Icke yrkesmässig hantering

Brandfarliga gaser: Utomhus* 60 liter, inomhus 10 liter

Extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler: 100 liter

Brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 grader C: 100 liter

Dieselbränsle, dieselolja, lätt eldningsolja eller gasolja, inklusive syntetiskt tillverkade produkter med flampunkt högre än 60 grader C: 10 000 liter

*I kategori Utomhus ingår även hantering av brandfarlig vara i mark.