Tjörns kommun

Inom Tjörns kommun finns det företag som använder farliga ämnen i sin verksamhet, ämnen som kan vara skadliga för människor och miljö. Dessa företag måste följa särskilda regler och lagar kring säkerhet, bland annat Lagen om skydd mot olyckor och den särskilda Sevesolagstiftningen.

Tjörns kommun ska enligt lagen informera vilka företagen är, vilka ämnen de hanterar och vilka risker som finns.
Dessa företag hanterar farliga ämnen inom  Tjörns kommun:

NCC Industry AB Wallhamn Bergtäkt

Panda Fyrverkerier i Sverige AB