Inköp och E-handel

Efter avslutad upphandling tecknas ett avtal med vinnande leverantör. I avtalet framgår villkor för kommande inköp. RSG:s mål är att alla inköp ska utföras i RSG:s e-handelssystem Visma Proceedo.

RSG ställer krav på elektronisk handel (e-handel) vid upphandling av varor och tjänster. E-handelssystemet gör det möjligt för RSG att ha ett elektroniskt flöde från order till faktura. RSG har Visma Proceedo som e-handelssystem.

När ett avtal har träffats mellan RSG och leverantören så ska detta avtal implementeras och göras beställningsbart i e-handelssystemet.

E-handelssystemet stödjer de standarder som Single Face To Industry (SFTI) rekommenderar för elektronisk affärskommunikation. SFTI informerar om e-handel och rekommenderar standardiserade meddelanden för e-handel, inklusive elektronisk faktura (e-faktura).

SFTI drivs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten.

Läs mer nedan:

Om E-handel

Här finner du information om vad E-handel är

Teknisk specifikation E-handel

Här kan du läsa om hur e-handel ska tillämpas för er som leverantör till RSG.

Mallar och länkar

Här finner du mallar för registrering av priser och produkter i Proceedo inkl länk och manual till leverantörsportalen.