Barn på skolgård som leker

Anlagd brand i skola

När en skola utsätts för anlagd brand sätts många tankar igång. Här är ett citat från en rektor vars högstadieskola varit utsatt för anlagda bränder upprepade gånger:

Många är förfärade, andra uppgivna. Gårdagens våldsamma brand var den fjärde på en skola på fyra månader. – Jag blir förbannad, detta är ju tragiskt. De hade precis blivit klara med reparationen av toaletterna sedan det brann i skolan senast och så händer det här”

Citatet ger en bild av känslorna i samband med en anlagd skolbrand och den problematik som vissa skolor är drabbade av. Av alla offentliga byggnader utgör skolor de i särklass mest branddrabbade och där bränderna dessutom ofta är anlagda.

Inte bara ett skolproblem

Mycket talar också för att skolor som drabbats av anlagda bränder i många fall upplevt en tidigare eskalering av annan problematik som social oro och annan brottslighet som till exempel skadegörelse.

Anlagda skolbränder är ett problem inte bara för skolor och kommuner, utan för hela samhällsekonomin eftersom bränderna ökat kraftigt de senaste tio åren och nu beräknas kosta samhället ca 500 miljoner till 1 miljard kronor per år.

Bränder som anläggs i skolor bör inte ses som isolerade händelser, utan förekomsten av lek med eld eller anlagda bränder bör ses som en indikator på att något bör åtgärdas.

Statistiken lär oss

 Göteborgs stads försäkringsbolag Göta Lejons statistik visar:

  • De mest kostsamma anlagda bränderna i regel inträffar natte- och kvällstid d v s mellan klockan 19.00 på kvällen och 07.00 på morgonen.
  • Flera har inträffat på skolor/förskolor byggda på 60 eller 70-talet, men även nybyggda paviljonger förekommer.
  • Kostsamma bränder som startar inomhus har ofta anlagts med fyrverkerier men även brännbar vätska förekommer.
  • Utomhus startar dessa bränder ofta i en bil mot fasaden eller en moped men även här förekommer brännbar vätska.
  • Vanliga tidpunkter på året, i anslutning till början och slut på terminen, jul och nyår och påsk (fyrverkerier) och mitt på dagen.

Stöd till skolan