Bild för länk -

Till dig som har råkat ut för eller bevittnat en olycka, eller är anhörig till någon som drabbats

Om du eller någon i din omgivning råkar ut för, eller bevittnar en olycka eller annan allvarlig händelse är det vanligt och naturligt att bli känslomässigt berörd. Hur starka reaktionerna blir beror på flera olika omständigheter. Exempelvis hur din livssituation ser ut just nu, tidigare allvarliga händelser i ditt liv eller allvarlighetsgraden av det du upplevt.

Det är viktigt att komma ihåg att upplevelsen av en händelse är individuell, och därför reagerar vi ofta olika på samma typ av händelse. Vissa kanske inte reagerar alls, vilket också är normalt.

Vanliga reaktioner efter en händelse är exempelvis återupplevelse både i vaket och sovande tillstånd, starka känslomässiga svängningar i humöret, irritabilitet, ledsenhet och gråt. Sömn- och koncentrationssvårigheter är också vanligt. Likaså upptagenhet av svåra tankar kring händelsen.

Ta väl hand om dig

Den första och ofta bästa hjälpen är att prata med sina närmaste och vänner om vad som hänt, och hur man känner. Det räcker ofta långt. Det kan också vara hjälpsamt att träffa andra som varit med om samma eller en liknade händelser. Det är även bra att göra saker som man i vanliga fall mår bra av, som att träna, utföra fritidsintressen, gå ut med hunden, måla, läsa eller skriva ner vad man upplevt, eller känner.

Ofta brukar reaktionerna minska i intensitet och styrka med tiden. Skulle de inte göra det inom några veckor eller en månad, kan det vara bra att få professionell hjälp som kan hjälpa till att bearbeta händelsen och reaktionerna.

Känslorna kan pendla mycket, vilket kan upplevas som jobbigt när man ena stunden mår bra och i nästa stund mår dåligt. Det är viktigt att komma ihåg att det är ok att må bra också!

Råd för att bearbeta händelsen

  • Samtala med någon i din närhet
  • Gör saker du mår bra av
  • Träna eller rör på kroppen
  • Vid sömnsvårigheter, ligg inte kvar och vrid dig, gör något annat
  • Undvik alkohol

Nedan finns några telefonnummer till olika resurser i samhället som kan vara till hjälp. Hjälpen vi presenterar är kostnadsfri. Andra resurser kan tex vara din Företagshälsa, Närhälsan eller vårdcentral. Många gånger innehåller en hemförsäkring även ett krishanteringselement där man kan få samtalsstöd.

Tveka inte att söka hjälp och det stöd du behöver!

Här kan du söka stöd

Sjukvårdsupplysningen tfn 1177 - alla dagar, dygnet runt

Jourhavande Medmänniska tfn 08-702 1680 - alla dagar 21-06

Jourhavande präst tfn 112 - alla dagar 21-06

BRIS, för barn och ungdom under 18 år tfn 116 111 alla dagar 14-21

Föräldralinjen tfn 020-85 2000 vardagar 10-15, torsdagar 19-21

Självmordslinjen tfn 90 101

www.mind.se