Kostnad för tillstånd - explosiv vara

Grundprincipen för tillståndsavgiften är att handläggningen ska ske till självkostnadspris.

För att du ska kunna veta ungefär vad ett tillstånd kommer att kosta har olika typer av tillstånd kategoriserats.

Avgiften som redovisas nedan motsvarar normal handläggning och innefattar diarieföring, inläsning i ärendet, kontroll av tekniska villkor, kvalitetsgranskning av tekniska villkor, ev. underhandskontakt, platsbesök beslut, avsyning, avsyningsprotokoll, kvalitetsgranskning av avsyningsprotokoll och arkivering.
 
Om tillståndshanteringen avviker i väsentlig grad från normal handläggningstid kan avgiften förändras.  

Avgifter

Redaktionell ändring tillstånd: 1185 kr exklusive moms.

Mindre ändring i befintligt tillstånd under pågående tillståndspersiod: 2370 kr exklusive moms.

Enkel hantering explosiv vara: 5925 kr exklusive moms.
Exempel; Stenspräckare och dagsprängare utan egen förvaring.

Mindre hantering av explosiv vara: 8295 kr kr exklusive moms.
Exempel; Fyrverkeriförsäljning, ammunition, förvaring explosiv vara < 60 kg.

Omfattande hantering explosiv vara:14219 kr exklusive moms.
Exempel; Förvaring explosivt vara ≥ 60 kg.

Godkännande av föreståndare explosiv vara: 2962 kr exklusive moms.

Avvisning tillstånd: 2370 kr exklusive moms.

Avslag tillstånd: 3555 kr exklusive moms.