Kostnad för tillstånd - explosiv vara

Grundprincipen för tillståndsavgiften är att handläggningen ska ske till självkostnadspris.

För att du ska kunna veta ungefär vad ett tillstånd kommer att kosta har olika typer av tillstånd kategoriserats.

Avgiften som redovisas nedan motsvarar normal handläggning och innefattar diarieföring, inläsning i ärendet, kontroll av tekniska villkor, kvalitetsgranskning av tekniska villkor, ev. underhandskontakt, platsbesök beslut, avsyning, avsyningsprotokoll, kvalitetsgranskning av avsyningsprotokoll och arkivering.
 
Om tillståndshanteringen avviker i väsentlig grad från normal handläggningstid kan avgiften förändras.  

Avgifter

Följande avgifter gäller kommunerna Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Mölndal och Partille. Se PDF-dokument nedan för taxor i kommunerna Tjörn, Stenungsund och Lilla Edet.

Redaktionell ändring tillstånd: 1213 kr exklusive moms.

Mindre ändring i befintligt tillstånd under pågående tillståndspersiod: 2427 kr exklusive moms.

Enkel hantering explosiv vara: 6067 kr exklusive moms.
Exempel; Stenspräckare och dagsprängare utan egen förvaring.

Mindre hantering av explosiv vara: 8494 kr kr exklusive moms.
Exempel; Fyrverkeriförsäljning, ammunition, förvaring explosiv vara < 60 kg.

Omfattande hantering explosiv vara:14561 kr exklusive moms.
Exempel; Förvaring explosivt vara ≥ 60 kg.

Godkännande av föreståndare explosiv vara: 3033 kr exklusive moms.

Godkännande av deltagare explosiv vara 1-5 personer: 1213 kr exklusive moms

Godkännande av deltagare explosiv vara, 6-10 personer: 2427 kr exklusive moms

Godkännande av deltagare explosiv vara, 11 personer eller fler: 3640 kr exklusive moms

Avvisning tillstånd: 2427 kr exklusive moms.

Avslag tillstånd: 3640 kr exklusive moms.

Myndighetstaxa Tjörn, Lilla Edet och Stenungsunds kommun 2023.pdf