Kostnad för tillstånd - explosiv vara

Grundprincipen för tillståndsavgiften är att handläggningen ska ske till självkostnadspris.

För att du ska kunna veta ungefär vad ett tillstånd kommer att kosta har olika typer av tillstånd kategoriserats.

Avgiften som redovisas nedan motsvarar normal handläggning och innefattar diarieföring, inläsning i ärendet, kontroll av tekniska villkor, kvalitetsgranskning av tekniska villkor, ev. underhandskontakt, platsbesök beslut, avsyning, avsyningsprotokoll, kvalitetsgranskning av avsyningsprotokoll och arkivering.

 
Om tillståndshanteringen avviker i väsentlig grad från normal handläggningstid kan avgiften förändras.  

Avgifter

Redaktionell andring tillstånd: 1164 kr exklusive moms.

Mindre ändring i befintligt tillstånd under pågående tillståndspersiod: 2328 kr exklusive moms.

Enkel hantering exposiv vara: 5820 kr exklusive moms.
Exempel; Stenspräckare och dagsprängare utan egen förvaring.

Mindre hantering av explosiv vara: 8148 kr kr exklusive moms.
Exempel; Fyrverkeriförsäljning, ammunition, förvaring explosiv vara < 60 kg.

Omfattande hantering explosiv vara:13968 kr exklusive moms.
Exempel; Förvaring explosivt vara ≥ 60 kg.

Godkännande av föreståndare explosiv vara: 2910 kr exklusive moms.

Avvisning tillstånd: 2328 kr exklusive moms.

Avslag tillstånd: 3492 kr exklusive moms.