Ubildning

I ett SBA -arbete bör det dokumenteras vilken utbildning inom brand och säkerhet personalen och ansvariga har gått. När du vet detta kan du planera och följa upp så personalen har den kunskap som behövs för en säker och trygg arbetsplats.

Denna dokumentering kan innehålla allt från enkla genomgångar för tillfälliga vikarier till avancerade kurser för ledning eller tekniker.

Det är framför allt viktigt att det finns en tidsplan för utbildningen, som kan följas upp.

Förslag på utbildning för personalen

  • Alla anställda bör ha en allmän grundläggande brandkunskap om vad som skall göras vid en händelse. Till exempel vad som gäller vid utrymning, hur en handbrandsläckare används, vad en brandcellsgräns är m.m.
  • Om det sker arbete med öppen låga, ska personalen som utför dessa arbeten och även de som leder arbetet, ha genomgått en Heta arbeten-utbildning. Detta gäller även inhyrd och annan tillfälligt anställd personal, som ska utföra sådant arbete.
  • Kontrollanter som ska se över att exempelvis brandvarnare, dörrstängare, brandcellsgränser m.m. fungerar, måste ha den kunskap som krävs för att detta ska kunna utföras på ett korrekt sätt.
  • Den som har ansvar som föreståndare vid hantering av brandfarlig vara ska genomgå en utbildning. Både för att få tillstånd men också för att få den kunskap som krävs.
  • Fastighetsägare, verksamhetsutövare och annan eventuell brandskyddsansvarig bör genomgå en SBA-utbildning, för att kunna utföra ett godtagbart SBA-arbete.
  • Anläggningsskötare för brandlarms- och/eller sprinkleranläggningar bör ha den utbildning som krävs för att kunna utföra sitt jobb på ett godtagbart sätt.