Brand på spisen

Bränder i bostäder startar oftast i köket. Den vanligaste orsaken är att man glömt en kastrull, gryta eller stekpanna med mat eller olja i på spisen.

Lämna aldrig spisen när du lagar mat. Matolja eller fett som blir tillräckligt het börjar till slut att brinna. Om det händer - lägg ett lock eller en bakplåt på den brinnande grytan, eller använd en brandfilt eller pulversläckare. Häll aldrig vatten på brinnande olja. Branden får då ett mycket hastigt förlopp.

Kontrollera att spisplattorna är avstängda innan du går hemifrån.

Ordning och reda

Det händer också att en vuxen, ett barn eller ett husdjur kommit åt knapparna och av misstag satt på spisen. Därför är det viktigt att inte ställa saker som kan börja brinna på spisen.

Värmen från en spisplatta kan smälta fettet i spisfläkten, så att det droppar ner och orsakar en brand. Branden kan då snabbt sprida sig genom spisfläkten.

Spisvakt

En spisvakt är en apparat som kopplas till spisen och som känner av rök, värme, rörelse eller en kombination av dessa. Det finns olika spisvakter, en del larmar och bryter strömmen till spisen och en del modeller släcker även branden.

Priset brukar ligga mellan 3000 - 6000 kronor. Äger du inte din bostad behöver du fastighetsägarens tillstånd för att få installera spisvakten i ditt kök. En timer är billigare men ger då ett enklare skydd.