Lundby brandstation

Lundby brandstation

Postadress
Räddningstjänsten Storgöteborg 
Lundby brandstation
Box 5204
402 24 Göteborg

Besöksadress
Herkulesgatan

Telefon vxl 031-335 2600