VMA -Viktigt meddelande till allmänheten

Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA, är ett system för att varna människor om att något allvarligt har hänt som omedelbart hotar liv, hälsa, egendom eller miljö.

Systemet består av meddelanden i radio och tv, som ibland föregås av utomhussignalen "Viktigt meddelande", samt en server som uppdaterar internet och appar.

VMA används vid:

 • olyckor och allvarliga händelser, till exempel gasutsläpp eller brand med giftig rök
 • svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner, till exempel nedfall av radioaktiva ämnen eller problem med att nå 112
 • krishantering inför och i samband med extraordinära händelser, till exempel förestående dammhaveri eller sabotage mot dricksvattenförsörjningen

Utomhusalarmeringen Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA, används för att snabbt kunna varna och informera allmänheten i samband med olyckor eller händelser som riskerar att orsaka störningar i samhället.

VMA-larmet testas kl 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Meddelande följs av larmsignalen Faran över.

Om en fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet.

VMA-larmets signal låter i 7 sekunder, är tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder
Detta upprepas under ca två minuter. Varningen kan gälla till exempel utsläpp av giftig gas.

När faran är över ljuder en ny signal. Signalen känns igen genom en lång sammanhängande signal

Signalen betyder: Viktigt meddelande till allmänheten - lyssna på radion.

Då ska du:

 • Gå inomhus.
 • Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4.
 • Stäng dörrar, fönster och ventilationer.
 • Gå inte ut förrän du hör signalen Faran över.

Följ informationen på radio och TV

När larmet går ska du genast sätta på radion, främst Sveriges Radio P4. 
Efter ett varningsmeddelande i radio och TV kommer information från räddningsledaren. Följ de råd och anvisningar som räddningsledaren ger.
På SVT-text sid 599 får du också information. Undvik att använda telefon och mobiltelefon.

Hör du inte tutan?

Brukar du vanligtvis höra tutan vid VMA-test, men inte denna gång?
Utomhusvarningen är främst tänkt som ett larm för dig som är utomhus. Det innebär att du kanske inte hör det om du befinner dig inomhus. Din position påverkar därför hur väl du hör tutan. Om du vanligtvis brukar höra en tyfon som finns placerad i närheten, men inte denna gång, kan du felanmäla det här.

Hör du inte tutan där du befinner dig?
Det kan bero på att du befinner dig inomhus eller att det inte finns någon tyfon i din närhet. Enligt MSB täcker utomhuslarmet cirka 50 % av Sveriges befolkning. Det är din kommun som beslutar om var VMA-tyfonerna ska placeras. Den här kartan visar var tyfonerna är placerade i Sverige.  

VMA som SMS

VMA kan även skickas som SMS. SOS Alarm får positionera mobilen och skicka till alla mobiltelefoner som befinner sig inom ett visst område. VMA genom SMS är ett komplement, och ersätter inte radio, tv eller tyfoner. Om din mobiltelefon är avstängd, vid dålig täckning eller störningar i mobiltrafiken finns det inga garantier att SMS:et kommer fram, därav är det endast ett komplement!

Kungsbacka kommun

RDS-mottagare är installerade i hushåll kring den inre beredskapszonen kring kärnkraftverk. Mottagaren startar automatisk vid larm om kärnkraftsolycka eller annat olyckslarm. Delar av Kungsbacka kommun ingår i den inre beredskapskretsen för Ringhals kärnakraftverk.

Brandrök utomhus

Brandrök kan ha starkt stickande lukt som kan ge sveda i ögon och näsa samt ge irritation i halsen och hosta.

 • Röken följer vindriktningen. Titta efter flagga eller vimpel i närheten för att kontrollera vindriktningen.
 • Avlägsna från röken genom att gå vinkelrätt från vinden.
 • Stanna inomhus tills du hör signalen Faran över - en lång sammanhängande signal.
 • Mer information om kriser och olyckor går även att få via telefonnumret  113 13 eller på sajten Krisinformation.se

Vanliga frågor om VMA

MSB.se finns frågor och svar samlade.

Krisinformation.se har även sammanställt information anpassad till barn.

Viktigt meddelande
__     __     __       

Låter 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder.

Gå inomhus -lyssna på radion  

Faran över
___________

Lång sammanhängande signal

Ta dig bort från röken genom att gå vinkelrätt från vinden

Gå vinkelrätt mot vindriktningen

SOS Alarms 112-app

Med appen kan du få snabb, relevant och pålitlig information om händelser som inträffar i din närhet. 112-Appen är en trygghet om någonting inträffar.

 Med 112-appen kan du:  

 • ringa 112 och skicka din exakta position till SOS Alarm    
 • få information om olyckor i din närhet, trafikolyckor och bränder
 • ta emot VMA och annan krisinformation
 • få mer kunskap om trygghet och säkerhet genom kristips
 • ha samhällsviktiga telefonnummer samlade på ett ställe 

Läs mer om 112-appen här