Bild för länk -

Anmälan om utebliven VMA-signal

Brukar du vanligtvis höra tutan vid VMA-test, men inte denna gång? Här kan du anmäla om tutan inte hördes i Göteborg, Lerum, Härryda, Mölndal, Kungsbacka, Lilla Edet, Stenungsund och Partille kommun.

Utomhusvarningen är främst tänkt som ett larm för dig som är utomhus. Det innebär att du kanske inte hör det om du befinner dig inomhus. Din position påverkar därför hur väl du hör tutan. Om du vanligtvis brukar höra en tyfon som finns placerad i närheten, men inte denna gång, kan du felanmäla det här.

Hör du inte tutan där du befinner dig?

Det kan bero på att du befinner dig inomhus eller att det inte finns någon tyfon i din närhet. Enligt MSB täcker utomhuslarmet cirka 50 % av Sveriges befolkning. Det är din kommun som beslutar om var VMA-tyfonerna ska placeras. Den här kartan visar var tyfonerna är placerade i Sverige.  

Anmälan om utebliven VMA-signal

Var du inomhus eller utomhus när du inte uppfattade signalen?