Pensionärsföreningen

Gästlista och aktiviteter 2023

        

Tisdagen den 12 december blir Lucia med Bengt Åkerberg som underhåller oss.

Blivande pensionärer 2024

 Ulf Reuterberg, Roger Sahlqvist och Lennart Lyrfors slutar den 31 januari.

Verksamhetsberättelse 2022.pdf

Bankgiro: 399 - 7525

Organisationsnummer: 80 24 55 - 6949

Kontakta pensionärsföreningen

Kontakta Pensionärsföreningen
Namn
Telefonnummer
E-post

Styrelsen 2023

Ordförande Thomas Hagneqvist
Sekreterare Ann-Sofie Jergill
Kassör Reidar Johansson
Ledamot Owe Christell
Ledamot Bo Fors
Suppleant Claes Borgström
Suppleant Olle Jacobson
Suppleant Yvonne Öjerskog
Revisor Bengt Bernhardtz
Revisor Lars Tengelin
Revisorsuppleant Gösta Parnfors
Försäkringsansvarig Olle Jacobson
NTF- Trafik & Säkerhet Reine Gunnarsson
Valberedning Jan Bergström
Valberedning Lennart Jonasson