Pensionärsföreningen

Gästlista och aktiviteter 2022

Så länge läget är som det är, så kommer pensionärsföreningen
inte att ha 
några möten. 
Årsmötet i februari blir inte av utan nytt datum är 10 maj och då
hoppas vi att läget med Pandemin har förbättrats.
 
Skatåsstugan är tills vidare stängd för möten och träffar. 
    
Jubileumsfesten den 19 maj på Kajskjul 8 hoppas vi på 
går att genomföra och anmälan och betalning på 100 kronor per person
ska vara gjord till Reidar Johansson senast den 20 april.
Bankgiro 399-7525 eller swish på telefon 0705-382657

Blivande pensionärer 2022

Håkan Karlsson och Annica Solberg 31 januari
Kent Johansson  21 februari
Thomas Grinneland, Olle Hydén, Leif Carlsson och Jan Magnusson 28 februari

Verksamhetsberättelse Pensionärsföreningen 2020.pdf'

Bankgiro: 399 - 7525
Organisationsnummer: 80 24 55 - 6949

Kontakta pensionärsföreningen

Kontakta Pensionärsföreningen
Namn
Telefonnummer
E-post

Styrelsen 2020

Ordförande Thomas Hagneqvist
Sekreterare Ann-Sofie Jergill
Kassör Reidar Johansson
Ledamot Owe Christell
Ledamot Bo Fors
Suppleant Claes Borgström
Suppleant Olle Jacobson
Suppleant Yvonne Öjerskog
Revisor Bengt Bernhardtz
Revisor Lars Tengelin
Revisorsuppleant Gösta Parnfors
Försäkringsansvarig Olle Jacobson
NTF- Trafik & Säkerhet Reine Gunnarsson
Valberedning Jan Bergström
Valberedning Lennart Jonasson