Pensionärsföreningen

Gästlista och aktiviteter 2022

OBS !!!!!

Nästa möte tisdagen den 11 oktober är flyttat till
Presscenter på Ullevi klockan 10.00.
Då kommer vår gamle kollega Lars Gustavsson och pratar.

Tisdagen den 8 november kommer Erika Johansson och berättar om sin karriär.
Tisdagen den 13 december är det Lucia i Puben och då kommer Daga och Rolf
och kanske Staffan Stalledräng.
    

Blivande pensionärer 2022

Bankgiro: 399 - 7525
Organisationsnummer: 80 24 55 - 6949

Kontakta pensionärsföreningen

Kontakta Pensionärsföreningen
Namn
Telefonnummer
E-post

Styrelsen 2022

Ordförande Thomas Hagneqvist
Sekreterare Ann-Sofie Jergill
Kassör Reidar Johansson
Ledamot Owe Christell
Ledamot Bo Fors
Suppleant Claes Borgström
Suppleant Olle Jacobson
Suppleant Yvonne Öjerskog
Revisor Bengt Bernhardtz
Revisor Lars Tengelin
Revisorsuppleant Gösta Parnfors
Försäkringsansvarig Olle Jacobson
NTF- Trafik & Säkerhet Reine Gunnarsson
Valberedning Jan Bergström
Valberedning Lennart Jonasson