Pensionärsföreningen

Gästlista och aktiviteter 2021

RSG har släppt på restriktionerna
men vill inte ha några större folksamlingar
på Gårda brandstation i nuläget,
så därför kommer Pensionärsföreningen inte ha
några möten under 2021.
Vi får hoppas att vi kan återgå till det normala i januari.
Skatåsstugan är däremot öppnad för möten och träffar igen
men vi måste ändå tänka på att hålla avstånd.
 
 

Blivande pensionärer 2021



Verksamhetsberättelse Pensionärsföreningen 2020.pdf'

Bankgiro: 399 - 7525
Organisationsnummer: 80 24 55 - 6949

Kontakta pensionärsföreningen

Kontakta Pensionärsföreningen
Namn
Telefonnummer
E-post

Styrelsen 2020

Ordförande Thomas Hagneqvist
Sekreterare Ann-Sofie Jergill
Kassör Reidar Johansson
Ledamot Owe Christell
Ledamot Bo Fors
Suppleant Claes Borgström
Suppleant Olle Jacobson
Suppleant Yvonne Öjerskog
Revisor Bengt Bernhardtz
Revisor Lars Tengelin
Revisorsuppleant Gösta Parnfors
Försäkringsansvarig Olle Jacobson
NTF- Trafik & Säkerhet Reine Gunnarsson
Valberedning Jan Bergström
Valberedning Lennart Jonasson