x Pensionärsföreningen - Om oss - RSGBG

Pensionärsföreningen

Gästlista och aktiviteter 2021

Som ni alla förstår så blir det inga möten och inga träffar under våren på grund av Corona-epedemin.
Alla brandstationer och Skatåsstugan är stängda för all verksamhet för oss pensionärer.
Det planerade årsmötet den 9 februari blir inte av, utan det blir förhoppningsvis någon gång i höst istället.
Vi får avvakta och se hur länge detta håller i sig och under tiden får vi hålla avstånd och göra det bästa av situationen.Så fort det blir en förändring, så kommer det att meddelas på denna sida.

Blivande pensionärer 2021

1 januari   Henrik Sjöstrand
1 februari  Peter Westman, Gösta Krüger och Hirondina Andersson
1 mars      Marie Lindqvist
1 april       Nils-Arvid Börjesson, Erik Risne, Jörgen Eriksson och Stefan Lind

Verksamhetsberättelse Pensionärsföreningen 2020.pdf'

Bankgiro: 399 - 7525
Organisationsnummer: 80 24 55 - 6949

Kontakta pensionärsföreningen

Kontakta Pensionärsföreningen
Namn
Telefonnummer
E-post

Styrelsen 2020

Ordförande Thomas Hagneqvist
Sekreterare Ann-Sofie Jergill
Kassör Reidar Johansson
Ledamot Owe Christell
Ledamot Bo Fors
Suppleant Claes Borgström
Suppleant Olle Jacobson
Suppleant Yvonne Öjerskog
Revisor Bengt Bernhardtz
Revisor Lars Tengelin
Revisorsuppleant Gösta Parnfors
Försäkringsansvarig Olle Jacobson
NTF- Trafik & Säkerhet Reine Gunnarsson
Valberedning Jan Bergström
Valberedning Lennart Jonasson