Pensionärsföreningen

Gästlista och aktiviteter 2022

Nästa möte kommer att bli tisdagen den 13 september
i Taktiksalen på Gårda brandstation klockan 10.00.
Då kommer Benny Jannerbrink och spelar countrymusik för oss.
Tisdagen den 11 oktober kommer vår gamle kollega Lars Gustavsson.
Tisdagen den 8 november kommer Erika Johansson och berättar om sin karriär.
Tisdagen den 13 december är det Lucia i Puben och då kommer Daga och Rolf
och kanske Staffan Stalledräng.
    

Blivande pensionärer 2022

Lars Mattsson, Tomas Norberg, Niklas Andersson, Mats Gustafsson och Peter Andersson den 31 maj.

Verksamhetsberättelse 2021.pdf

Bankgiro: 399 - 7525
Organisationsnummer: 80 24 55 - 6949

Kontakta pensionärsföreningen

Kontakta Pensionärsföreningen
Namn
Telefonnummer
E-post

Styrelsen 2022

Ordförande Thomas Hagneqvist
Sekreterare Ann-Sofie Jergill
Kassör Reidar Johansson
Ledamot Owe Christell
Ledamot Bo Fors
Suppleant Claes Borgström
Suppleant Olle Jacobson
Suppleant Yvonne Öjerskog
Revisor Bengt Bernhardtz
Revisor Lars Tengelin
Revisorsuppleant Gösta Parnfors
Försäkringsansvarig Olle Jacobson
NTF- Trafik & Säkerhet Reine Gunnarsson
Valberedning Jan Bergström
Valberedning Lennart Jonasson