Pensionärsföreningen

Gästlista och aktiviteter 2021

Som ni alla förstår så blir det inga möten och inga träffar under våren på grund av Corona-epedemin.
Alla brandstationer och Skatåsstugan är stängda för all verksamhet för oss pensionärer.
Årsmötet kommer att äga rum onsdagen den 16 juni med enbart styrelsen och justeringsmän. 
Vi får avvakta och se hur länge detta håller i sig och under tiden får vi hålla avstånd och göra det bästa av situationen.Så fort det blir en förändring, så kommer det att meddelas på denna sida.

Blivande pensionärer 2021

1 maj      Håkan Andersson, Håkan Strömberg och Peter Ericsson.
23 maj    Staffan Hjelm.
1 juni      Lennart Svensson, Susanne Börjesson, Tommy Sand,
               Per Anders Langseth och Ulf Bengtsson.
1 juli       Christer Gustavsson och Gerhard Cederlund.

Verksamhetsberättelse Pensionärsföreningen 2020.pdf'

Bankgiro: 399 - 7525
Organisationsnummer: 80 24 55 - 6949

Kontakta pensionärsföreningen

Kontakta Pensionärsföreningen
Namn
Telefonnummer
E-post

Styrelsen 2020

Ordförande Thomas Hagneqvist
Sekreterare Ann-Sofie Jergill
Kassör Reidar Johansson
Ledamot Owe Christell
Ledamot Bo Fors
Suppleant Claes Borgström
Suppleant Olle Jacobson
Suppleant Yvonne Öjerskog
Revisor Bengt Bernhardtz
Revisor Lars Tengelin
Revisorsuppleant Gösta Parnfors
Försäkringsansvarig Olle Jacobson
NTF- Trafik & Säkerhet Reine Gunnarsson
Valberedning Jan Bergström
Valberedning Lennart Jonasson