Elever i skola som läsr sig om brandskydd

Förebyggande arbete

Den bästa branden eller olyckan är den som inte uppstår och därför är en av räddningstjänstens viktigaste uppgifter att förebygga bränder och olyckor.

Varje år inträffar det cirka 800 bränder i byggnader i Storgöteborg och antalet trafikolyckor ökar stadigt. Bränder och olyckor får ofta stora konsekvenser för den drabbade och de närmaste. Det vill vi förhindra med vårt förebyggande arbete.

Ansvaret är ditt

Som medborgare har du ett eget ansvar att skydda dig mot brand, ett ansvar som ökar om du är fastighetsägare eller ansvarig för en verksamhet.

Genom utbildning och information, rådgivning och tillsyner hjälper vi dig att fullfölja de skyldigheter som lagen om skydd mot olyckor beskriver. Dagligen möter våra brandinspektörer, brandingenjörer och brandmän olika grupper i samhället för att prata om brandsäkerhet.

Vi hjälper dig till kunskap

Informationskampanjer och utbildningsinsatser ingår i vårt arbete för att vi ska nå ut med brandförebyggande kunskap till utvalda målgrupper.

Riktad information på till exempel mässor, i skolor och i bostadsområden, gör att kunskapen om brandskydd ökar.