Jämställdhet och likabehandling

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) strävar aktivt efter att vara en organisation med en välkomnande och inkluderande arbetsmiljö, tillgänglig för alla och fri från diskriminering och trakasserier.

Vi vill spegla samhället i sin helhet för att dra nytta av fördelarna med en jämn fördelning av könen samt etnisk och kulturell mångfald. RSG strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare för både nuvarande och blivande medarbetare.

Vi vill ge alla medarbetare möjligheter att utvecklas i sitt arbete. En organisation arbetar mer effektivt och uppnår bättre resultat när likabehandling är en integrerad del av det dagliga arbetet. Vi ser olikheter som en tillgång och betonar vikten av att erkänna allas lika värde.

Läs vår Likabehandlingsplan

Läs även MSB:s handbok En räddningstjänst för alla