Ras och skred

Varje år sker ras och skred. De flesta är små och är en del av den naturliga förändringen i naturen. När det har regnat mycket kan det finnas en ökad risk för ras och skred i delar av vårt område.

Vid tecken på skred uppmanas alla att kontakta sin kommun. I akuta situationer bör du kontakta räddningstjänsten.

Tecken på rasrisk som man bör vara vaksam på är:

  • Träd och stolpar som börjar luta.
  • Plötsliga sprickor och sättningar i marken.
  • Färska erosionsskador i slänter mot vattendrag.
  • Brott på ledningar och kablar i marken.

Läs om skred och ras på MSB hemsida

Statens geotekniska institut ger dig mer information om tecken på ras och skred