x Ras och skred - Hem & Fritid - RSGBG

Ras och skred

Varje år sker ras och skred. De flesta är små och är en del av den naturliga förändringen i naturen. När det har regnat mycket kan det finnas en ökad risk för ras och skred i delar av vårt område.

Vid tecken på skred uppmanas alla att kontakta sin kommun. I akuta situationer bör du kontakta räddningstjänsten.

Tecken på rasrisk som man bör vara vaksam på är

  • Träd och stolpar som börjar luta
  • Plötsliga sprickor och sättningar i marken
  • Färska erosionsskador i slänter mot vattendrag
  • Brott på ledningar och kablar i marken

Läs om skred och ras på MSB hemsida

Statens geotekniska institut ger dig mer information om tecken på ras och skred