Pågående NUC-projekt

Här hittar du information vad som är på gång inom NUC:s verksamhet.

Pågående projekt 

Just nu arbetas det följande projekt. 

UAS-för snabbare lägesbild

Tillsammans med Västra Götalandsregionen, Sjukvårdens larmcentrai i Göteborg och Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund testar vi just nu hur autonoma UAS-system kan leverara bilder från skadeplats innan ambulans och räddningstjänst är framme på olycksplats.

Metodutveckling - trafikolycka

Inom ramen för detta projekt undersöker vi möjligheten till alternativa arbetsmetoder för att på ett säkert och effektivt arbetssätt vända tillbaka personbilar som ligger på sida.

HeatSim - För att möjligöra värmeträning oberoende av miljö.

Kan man genomföra varma belasningsövningar enligt AFS 2007:7 utan extern värmetillsats?