Pågående NUC-projekt

Här hittar du information vad som är på gång inom NUC:s verksamhet.

Pågående projekt 

Just nu arbetas det följande projekt. 

UAS som first responder för tidiga lägersbilder

Tillsammans med Västra Götalandsregionen Innovationsplattform, Sjukvårdens larmcentrai i Göteborg, Räddningstjänsten Storgöteborg och Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund testar vi just nu hur autonoma UAS-system kan leverara bilder från skadeplats innan ambulans och räddningstjänst är framme på olycksplats. Projektet kommer pågå fram till 2026. 

Metodförsök RUHB

På uppdrag av MSB kommer vi tillsammans med ett stort antal räddningtjänster genomföra metodförsök inom området Räddningstjänst under höjd beredskap. Metodförsöken kommer genomföras i Kiruna under september månad. Projektet syftar till att testa och utvärdera metoder för räddning av personer i kollapsade byggnader. Projektet kommer vara klart i december. 

Hållbart arbetsliv

Projektet syftar till att testa och utvärdera om tekniska hjälpmedel som finns inom andra områden kan vara fungera inom svensk räddningstjänst.