LIA på myndighetsavdelningen

Numera ingår kursen Tillsyn A i utbildningen Skydd mot olyckor vilket innebär att, utöver den sedvanliga praktiska LIA, där SMO eleverna följt med den operativa verksamheten, nu även ska göra praktisk praktik i form av tillsyn på myndighetavdelningen.

Enheten för brandskydd och tillsyn har under två veckor gett eleverna möjlighet att få en bild av arbetet som enheten utför genom att tilldela dem en brandinspektör som de fått följa under tidens gång. I skuggandet har eleverna fått inblick i tillsynsärenden och ärendegången men också fått information och lektioner genom flera olika webbinarium som innefattat RSG:s organisation. Bland annat har det handlat om skäligt brandskydd, myndighetssamverkan, remisshantering till olika myndigheter och inblick i Plan och Bygglagen och RSG:s roll i den processen.

Att genomföra LIA under en pandemi  

Vi likt alla andra har fått ställa om under året som gått. Vi har anpassat vårt arbete efter rådande förhållanden och utvecklat vårt digitala arbete, vilket lett till att vi framgångsrikt kunnat fortsätta arbeta som vanligt utan större avbrott, berättar Charlott Björtin brandinspektör.

Även LIA:n har behövt anpassas efter rådande omständigheter men genom digitala träffar och tillsynsbesök har det gått att genomföra på ett bra sätt.

Det har varit två roliga och utbytesrika veckor, men vi har givetvis saknat det personliga mötet och umgänget med eleverna, säger Tomas Olsson brandinspektör.

Vi önskar eleverna stort lycka till i sina fortsatta studier och framtida arbetsliv!