SBA på en enkel nivå

Här ingår byggnader eller verksamheter med öppna ytor som går att överblicka. Besökare ska enkelt och snabbt kunna utrymma lokalerna om det börja brinna.

Vem har ansvaret

Lagen säger att ansvaret för brandskyddsarbetet ligger hos var och en, både på dig som privatperson och som företagare.

Äger du en byggnad eller är ansvarig för en verksamhet är ansvaret för brandskyddet ditt.

För att uppfylla kraven som lagen ställer, ska du upprätta ett Systematiskt Brandskyddsarbete - SBA.
Kravet på systematiskt brandskyddsarbete gäller i princip alla arbetsplatser, företag och organisationer, oberoende av storlek och verksamhet.

SBA skyddar verksamheten och medarbetarna

SBA innebär att du ska ha gjort allt du kan för att förhindra att det börjar brinna, skydda verksamheten, medarbetare, lokaler och inventarier. Om det ändå skulle börja brinna blir skadorna mindre med systematiskt förebyggande brandskydd.

Alla kan bidra till höjd säkerhet

Alla anställda ska veta vilka risker som finns på arbetsplatsen och kunna de skyddsanordningar som finns. På så sätt kan alla vara med och arbeta för en säkrare verksamhet och arbetsmiljö.

Ordning och reda på metodiskt vis

Det systematiska brandskyddsarbetet skapar ordning och reda på dina brandskyddsfrågor. I början krävs det lite mer arbete men när det är igång blir det enklare. Med SBA kan kan du skapa rutiner i brandskyddsarbetet. Det innebär också att du kontrollerar och följer upp ditt brandskydd.

Det systematiska brandskyddsarbetet kan jämföras med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Båda metoderna är lätta och sättet att göra det liknar varandra.

Många verksamheter har redan en skyddsorganisation t.ex. internkontroll av arbetsmiljön. Denna organisation kan mycket väl användas som stomme i den nya organisationen för systematiskt brandskyddsarbete.

Exempel på dessa verksamheter kan vara

  • Skola/Fritidshem En våning, öppna ytor.
  • Samlingslokal Färre än 50 personer, en våning med öppna ytor.
  • Kyrka Färre än 50 personer, en våning med öppna ytor.
  • Detaljhandel Mindre än en våning, öppna ytor, färre än fem anställda.
  • Restaurang eller motsvarande Mindre än 200 m2, en våning, öppna ytor, färre än fem anställda.
  • Verkstad industri Färre än tio anställda, öppna ytor och verksamheten innebär låg risk.