Om offentlig upphandling

Alla köp av varor och tjänster inom offentlig sektor regleras i Lagen om offentlig upphandling (LOU 2016:1145). Syftet med lagen är att främja den fria rörligheten av varor och tjänster och därmed maximera konkurrensen inom EU. Lagstiftningen är densamma inom hela EU och reglerar all verksamhet som finansieras med offentliga medel.

Skillnader mellan offentlig upphandling och inköp i privat sektor

De upphandlande organisationerna finansierar sina inköp med allmänhetens pengar. Därför måste de följa striktare regler än privata aktörer när de ska upphandla. Upphandlande organisationer kan exempelvis inte vända sig direkt till en tidigare leverantör, eller någon de hört gott om, när något ska köpas in.

En offentlig upphandling tar ofta längre tid än ett inköp i privat sektor, särskilt större upphandlingar. Beroende på värdet av upphandlingen gäller olika regler.

Du kan läsa mer om offentlig upphandling på upphandlingsmyndighetens hemsida.

Upphandling på RSG

När en eller flera av RSGs verksamheter har behov av en vara eller tjänst påbörjas en upphandling. Upphandlingen handläggs av en upphandlare från RSGs upphandlingsenhet.

Inför upphandlingen tillsätts en projektgrupp med verksamhetsrepresentanter som tillsammans med upphandlaren analyserar verksamhetens behov och fastställer krav på de varor och/eller tjänster som ska upphandlas.

Annonsering av upphandling

RSG annonserar aktuella upphandlingar med hjälp av IT-stödet E-avrop.

För att hämta upphandlingsdokument eller lämna anbud i E-avrop behöver du ha ett konto. Detta är kostnadsfritt och skapas första gången du ska lämna anbud. E-avrop ansvarar för support.

Se aktuella upphandlingar här.