Bild för länk -

Vår organisation

Räddningstjänsten Storgöteborg, RSG, är en politiskt styrd organisation som verkar i nio medlemskommuner; Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn. I dessa kommuner svarar RSG för räddningstjänst och förebyggande brandskydd.

Vår verksamhet regleras av en förbundsordning som styr verksamheten, ansvarsfördelningen mellan kommunerna och deras ekonomiska åtaganden. Förbundet leds av ett politiskt valt förbundsfullmäktige, som utser en förbundsstyrelse och revisorer.

RSG:s ledning består av Förbundsdirektör samt Räddningschef.
Under förbundsdirektören ligger Förbundsledningen som består av Staben för analys och inriktning, Staben för styrning och utveckling, Kanslienhet och Juridikenhet.

Till detta kommer fem avdelningar med avdelningschefer; Avdelningen för operativ ledning, Insatsavdelningen, Avdelningen för mynighetsärenden, Avdelningen för verksamhets och chefsstöd och Tekniska avdelningen.

På räddningstjänsten är vi ständigt beredda att agera i olika situationer, först och främst för att rädda liv. 

Den bästa branden eller olyckan är den som inte uppstår och därför är en av räddningstjänstens viktigaste uppgifter att förebygga bränder och olyckor.