Organisationskarta

Vår organisation

Räddningstjänsten Storgöteborg, RSG, är en politiskt styrd organisation som verkar i sex medlemskommuner; Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, I dessa kommuner svarar RSG för räddningstjänst och förebyggande brandskydd.

Vår verksamhet regleras av ett avtal och en förbundsordning som styr verksamheten, ansvarsfördelningen mellan kommunerna och deras ekonomiska åtaganden. Förbundet leds av ett politiskt valt förbundsfullmäktige, som utser en förbundsstyrelse och revisorer.

RSG:s ledning består av Förbundsdirektör samt Räddningschef.
Under förbundsdirektören ligger Förbundsledningen som består av Staben för analys och inriktning, Staben för styrning och utveckling, Kanslienhet och Juridikenhet.

Till detta kommer fem avdelningar med avdelningschefer; Avdelningen för operativ ledning, Insatsavdelningen, Avdelningen för mynighetsärenden, Avdelningen för verksamhets och chefsstöd och Tekniska avdelningen.

På räddningstjänsten är vi ständigt beredda att agera i olika situationer, först och främst för att rädda liv. Under ett år genomför vi cirka 8 500 olika räddningsuppdrag.

Den bästa branden eller olyckan är den som inte uppstår och därför är en av räddningstjänstens viktigaste uppgifter att förebygga bränder och olyckor.