Kontakta oss

Vid akuta nödlägen där det föreligger fara för liv, egendom och miljö - ring 112

Telefon
Tfn växel: 031-335 26 00
Fax: 031-335 26 80

Följande dagar har telefonväxeln förkortade öppettider

E-postadress
raddningstjansten@rsgbg.se
RSG är en kommunal myndighet. E-post som inkommer till oss är enligt tryckfrihetsförordningen
allmän handling och kan begäras ut. Önskar du vara anonym i din kontakt med oss, vänligen ring 031-335 2600.

Postadress
Räddningstjänsten Storgöteborg
Box 5204
402 24 GÖTEBORG

Besöksadresser

Gårda Brandstation Huvudkontor
Åvägen 2
Receptionen är öppen måndag-fredag kl 8.00-16.30.

Ska du besöka Gårda brandstation - läs här

Kålltorp Tekniska avdelningen
Fastighet, verkstad och IT-enhet
Torpagatan 14

Brand- och räddningsskolan Färjenäs
Dalanäsvägen
418 34 Göteborg

Kontakta oss om förebyggande brandskydd

Tel vx: 031-335 26 00
Frågor kring sotning och brandskyddskontroll

Blankett för tillfällig övernattning

Kontaktpersoner på avdelningar

Kontaktpersoner på våra avdelningar

Dataskyddsombud

Sigrun Hreidarsdottir
E-post: dso@rsgbg.se

Begäran om allmän handling

Om du vill ta del av allmänna handlingar är du välkommen att ta kontakt med oss via telefon 031-335 26 00, post eller e-post raddningstjansten@rsgbg.se

Faktureringsadress 

Räddningstjänsten Storgöteborg
FE 359 Scancloud
831 90 Östersund

Alla fakturor till måste innehålla mottagarkod och vid förekommande fall inköpsordernummer som referens.
Leverantörer ska skicka e-faktura till oss: Skicka e-faktura till RSG

Upphandling och e-handel

Har du frågor om upphandling eller e-handel? Vänligen se nedanstående kontaktuppgifter:
upphandling@rsgbg.se när det gäller upphandling eller avtalsfrågor eller
marknadsplatsen@rsgbg.se  när det gäller e-handel.
Läs mer om upphandling och e-handel på RSG

Organisationsnummer

22 20 00-0752