Två brandpersonal i gula larmställ och gula västar. En med vit och en med röd hjälm

Enhetsledare på RiB-stationer

Under sommaren 2020 infördes den nya funktionen enhetsledare RiB på Räddningstjänsten Storgöteborg, RSG.

-Med nya enhetsledare på RiB-lagen kan vi säkerställa säkra arbetsförhållanden vid våra räddningsinsatser och samtidigt se till att få en effektiv ledning för RSG:s personal på plats, berättar Lars Jacobsson, insatsledare på RSG som varit med och utbildat enhetsledare under våren.

Räddningstjänsten Storgöteborg har förutom sina elva heltidsbrandstationer även åtta RiB-stationer, Räddningstjänstpersonal i beredskap, som bemannas av RiB-brandmän.

När larmet går måste personalen som har beredskap, lämna sina hem eller arbetsplatser och på fem–tio minuter infinna sig på brandstationen.

De flesta RiB-lagen har en styrkeledare som, efter avklarad utbildning, kan agera som räddningsledare och ta juridiska beslut enligt Lagen om Skydd mot olyckor, LSO. Ett beslut kan exempelvis vara att stänga av en väg för att underlätta räddningsinsatsen. Men det har varit en utmaning att rekrytera styrkeledare till  RiB-lagen och därför har RSG istället påbörjat ett försök med enhetsledare.

-Funktionen enhetsledare kan ses som en möjlighet för intresserade brandmän att få praktisk erfarenhet av att arbetsleda insatser. På så sätt kan det ge dem en extra motivation till att ta steget och bli styrkeledare i framtiden, säger Per Nyqvist, biträdande avdelningschef på Insatsavdelningen, som varit med och utvecklat den nya funktionen.

Under våren har tio nya enhetsledare utbildats på RSG. De har fått en grundutbildning och ska nu kunna arbetsleda sitt lag på plats vid en olycka tills en styrkeledare från förstärkande station kommer fram.
-Enhetsledaren och styrkeledaren har kontakt över radion tills båda två är på plats. Enhetsledaren berättar om läget och vad han ser på platsen och styrkeledaren kan ge stöttning och ta nödvändiga beslut för en säker och effektiv insats, avslutar Lars Jacobsson.