Byggnadsbeskrivning och tekniskt brandskydd

En beskrivning över brandskyddet i fastigheten är nödvändigt för att veta vilka brandskyddsåtgärder som finns och var de är placerade. Ibland kommer en inventering och genomgång av byggnadens brandskydd att behöva göras. Byggnadens brandskydd är till för att branden inte ska sprida sig om det börjar brinna.

Brand- och rökspridning begränsas och utrymningen säkras genom att skapa brandceller i byggnaden. Det är viktigt att ta reda på vilka väggar och dörrar som är brandcellsbegränsande.

Dokumentation

Brandskyddsbeskrivningen är till för att du ska få egen kunskap om de brandskyddsåtgärder som finns i byggnaden, vad de ska användas till och hur de fungerar. Dessa uppgifter är också nödvändiga för att egenkontrollen ska fungera.

I beskrivningen av byggnadens brandskydd ingår till exempel
  • Utformningen av utrymningsvägar och dess kapacitet.
  • Nödbelysning.
  • Vägledande markeringar.
  • Allt ytterligare tekniskt brandskydd.

Ritning

Redogörelsen över byggnaden och dess brandtekniska installationer kompletteras med en skiss eller planritning för samtliga våningsplan. De byggnadstekniska brandskyddsåtgärderna ritas in, t.ex. brandcellsgränser, sektioneringsdörrar, vägledandemarkeringar, släckutrustning m.m.

Rutiner

Brandskyddsbeskrivningen och dess ritningar hjälper de anställda att känna till de skyddsanordningar som finns, var de finns och vad de är till för. Detta skapar rutiner för att upptäcka brister i brandskyddet.

Kontroller och checklistor

Vilken metod du använder för att hålla ordning på informationen beror på hur mycket information det finns. Det beror även på vilka krav du har på att följa upp underhålls- och kontrollrutiner. Enklast är ett system med checklistor.