En brandbil pyntad med ballonger som står på en förskolegård

Efterlängtad prisutdelning i tävling med tema utrymning

Barnen på förskolan Bronsåldersgatan 27 står ivrigt tryckta mot staketet. In på gården rullar en brandbil pyntad med ballonger och när dörren på brandbilen öppnas och Zandra, brandman på RSG, kliver ur hörs ett pirrigt sus och ett av barnen utbrister förundrat ”titta en brandman!”.

Sedan två år tillbaka samarbetar Räddningstjänsten Storgöteborg och Förskoleförvaltningen för att öka kunskapen om brand, utrymning och förebyggande arbete på Göteborgs förskolor.

Under hösten anordnades en tävling om brandskydd. Många barn fick lära sig om vad de ska göra när det börjar brinna och det kom in fina bidrag i form av texter, bilder och filmer.

 

Vinnare i tävlingen blev förskolan Bronsåldersgatan 27 vars bidrag tydligt visa hur barnen involverats i arbetet och deras olika perspektiv genom att skapa, utbilda och öva. Priset var ett mycket uppskattat besök av en brandbil med personal från RSG samt Förskoleförvaltningen.

Under en förmiddag i strålande solsken hölls en efterlängtad prisutdelning för barn och personal på förskolan. RSG:s förbundsdirektör Lars Klevensparr och Förskoledirektör Elisabet Nord höll tal och delade ut priser i form av diplom och tidningar till barnen. Följt av skoj och lek vid brandbilen där barnen fick testa att sitta vid ratten, spruta med brandslang och prova larmställ. Förmiddagen avslutades med gemensam dans och fika.

Fortsatt samverkan

Samverkan mellan RSG och Förskoleförvaltningen har gett goda resultat och leder till nya vägar för att öka kunskapen hos förskolepersonal och barn om brand, utrymning och förebyggande arbete.

- Vi är mycket stolta över den samverkan som vi har tillsammans med Förskoleförvaltningen och inte minst över den tävling som vi nu har genomfört tillsammans. Tävlingen har varit för 400 förskolor dess 6000 pedagoger och viktigast av allt för alla 25 000 små samhällsmedborgare. Detta var den fösta tävlingen vi anordnat, men långt ifrån den sista. Vi kommer framöver fortsätta vår samverkan för att nå ut till ännu fler förskolor och dess pedagoger och barn, säger Morgan Grundén, enhetschef på enheten för brand- och säkerhetsutbildningar.