Brandsläckare

Mindre bränder kan du oftast släcka med vatten eller kväva elden med en brandfilt, filt eller matta. Men om branden är större är det svårt att komma nära det som brinner. Då är det bra att ha en brandsläckare nära till hands.

Det finns olika sorters brandsläckare med olika innehåll och olika storlekar. För hemmet rekommenderar vi en sex kilos pulversläckare med standarden SS-EN 3–7 och effektivitetsklass 43A, 233B, C, eller högre.

Placera släckaren där den är lätt att komma åt, gärna i hallen. Sikten inomhus försämras när du släcker med pulver så ha koll på hur du tar dig ut efter att du släckt med pulversläckaren.

Pulversläckare varianter

En brandsläckare med pulver som väger sex kilo kan släcka olika bränder i ditt hem. Den är lätt att använda, är effektiv och kräver lite underhåll. En pulversläckare kallas också för ABC-släckare. Bokstäverna indikerar vilka typer av bränder släckaren kan användas till.

A – Bränder i fibrösa material, som trä, tyg och papper

B – Bränder i vätskor, som olja och bensin

C – Bränder i gaser, som gasol

Det finns ingen särskild bokstav för bränder i elektrisk utrustning, men eftersom pulver inte leder elektricitet så är det lämpligt att släcka sådana bränder med pulversläckare.

Kontroll och underhåll

Läs bruksanvisningen så du vet hur du ska använda brandsläckaren. Gör detta innan någonting har hänt. Kontrollera också att brandsläckaren fungerar som den ska. Kontrollera att:

  • Tryckmätaren står på grönt
  • Slangen är fri från sprickor
  • Säkringen och plomberingen sitter kvar
  • Släckaren inte är över tio år - då behöver den bytas.

En brandsläckare går bara att använda en gång - sedan måste den bytas, även om den inte är tom. Det beror på att den tappar trycket efter användning.

Tips!

Om du inte har styrka eller förmåga att hantera en stor pulversläckare på sex kilo, så kan du ha flera mindre släckare hemma, exempelvis tre pulversläckare som väger två kilo.