Finns behov av individanpassat brandskydd

Här finns checklistor för att hitta brandrisker i hemmet, tillsammans med förslag på åtgärder för att minska riskerna.

Enkel checklista

  1. Saknas fungerande brandvarnare eller har den boende svårt att uppfatta larm från brandvarnaren?
  2. Finns tecken på torrkokning till exempel brända kastruller, eller förvaras mycket material vid spisen?
  3. Brukar den boende röka i sängen eller nära andra stoppade möbler?
  4. Finns brännmärken på golv, möbler, ljusstakar eller tyger?

Utförlig checklista - Brandrisker i hemmet

Om du svarar "ja" på någon av ovanstående frågor ska den utförliga checklistan fyllas - i som finns här (PDF)

Checklistan är ett stöd för att hitta brandrisker i hemmet. Frågorna tar upp de vanligaste riskerna och vilka tecken man kan leta efter. Kommentarrutan ska fyllas i för att förtydliga vilken risk som har hittats.

Om någon fråga besvaras med "JA": följ åtgärdshänvisningen till åtgärdskatalogen.

Åtgärdskatalog för ökad brandsäkerhet i hemmet

Åtgärdskatalogen är uppdelad efter olika brandrisker som finns i hemmet och visar vilka specifika åtgärder som kan användas för att minska varje risk.

Åtgärdskatalog för ökad brandsäkerhet i hemmet (PDF)