Fyra röda sjöbodar i rad vid strandbrynet

Skydda sjöboden mot brand

Sjöbodar är enkla förrådsbyggnader för förvaring av båttillbehör och fiskeredskap. De är oftast byggda utan något brandskydd och ligger vanligtvis nära varandra. Bränder i sjöbodar kan snabbt spridas till byggnader i närheten.

Förvara brandfarlig vara i sjöboden?

Om du förvarar bensin eller gasol i din sjöbod, följ reglerna nedan:

 • Förvara så lite bensin eller gasol som möjligt i din sjöbod.
 • Brandfarliga varor ska förvaras i sina originalförpackningar.
 • Öppen hantering av brandfarlig vara, exempelvis tappning, får inte ske i sjöboden.

Brandfarlig vätska

 • Du får förvara högst en reservdunk med bränsle till båt.
 • Bensin ska förvaras i en godkänd reservdunk.
 • Brandfarliga vätskor och brandfarliga gaser får inte förvaras ihop, exempelvis bensin och gasol.

Brandfarlig gas

 • Om du förvarar gasol i din sjöbod ska det vara ett betryggande avstånd till närmaste bostadshus samt förvara så lite som möjligt.
 • Sjöboden ska vara väl ventilerad. Bäst är om gasolflaskan ställs i ett särskilt skåp som är ventilerat ut i fria luften.
 • Gasolflaskans avstängningsventil ska vara stängd när den inte används.
 • Gasolflaskan ska förvaras stående för att flaskans säkerhetsventil ska fungera.
 • Kom ihåg att du bör sätta upp en varningsskylt på utsidan av boden. För att vid brand informera operativ personal eller människor i direkt närhet att det finns faror att beakta.

Tänk på!

 • Undvik att tända ljus eller cigaretter i sjöboden.
 • Ha en handbrandsläckare, minst 6-kilos pulversläckare, lätt åtkomlig i boden.
 • Kontrollera med din lokala hamnförening, de kan ha ytterligare bestämmelser.

Mer info om regler och mängder för brandfarlig vara finns  här