Brandskyddskontroll och sotningtjänster

Räddningstjänsten Storgöteborg ansvarar för brandskyddskontroll och sotning i Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerums kommun.

Enligt Lagen om skydd mot olyckor delas sotningen i två moment; brandskyddskontroll samt sotning och rengöring.

  • Brandskyddskontrollen utförs av Räddningstjänsten Storgöteborg med egen personal.
  • Sotningen utförs av våra sotningsdistrikt. Dessa distrikt är din kontakt när du har frågor om sotning. Se vilket sotningsdistrikt din fastighet tillhör. 
  • Sotning och brandskyddskontroller görs för att förhindra bränder. Ungefär 31 procent av alla bränder i villa, par- och radhus och fritidshus är relaterade till eldstäder.
  • Sotning tar bort brandfarlig beläggning och minskar risken för soteld.
  • Se mer om sotning och brandskyddskontroll på MSB:s hemsida

Vid brandskyddskontrollen säkerställer räddningstjänsten den tekniska statusen på eldstäder, skorstenar, imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen och takskyddsanordningen (gäller inte imkanaler i bostäder).

Kontakt och rådgivning

Frågor om brandskyddskontroll besvaras av Räddningstjänsten Storgöteborg, enheten brandskyddskontroll.
Telefon 031-335 2590 ,
E-post: brandskyddskontroll@rsgbg.se

Vi har telefontid
Måndag - torsdag 8.00-14.30
Fredag 8.00-12.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Avvikelser kan förekomma

Följande dagar stänger vi klockan 12.00:
November: 17/11
December: 8/12 

OBS! 1/12 har vi telefontid 13-14.30

Kontakta oss

Ditt namn (*Obigatoriska fält)
Gata
Postnummer och ort
Fastighetsbeteckning
Telefon (där vi kan nå dig)
E-post
Mitt ärende
Meddelande