Brandskyddskontroll och sotningtjänster

Räddningstjänsten Storgöteborg ansvarar för brandskyddskontroll och sotning i kommunerna Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn.

Enligt Lagen om skydd mot olyckor delas sotningen i två moment; brandskyddskontroll samt sotning och rengöring.

  • I kommunerna Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Mölndal, Partille utförs Brandskyddskontrollen av Räddningstjänsten Storgöteborg med egen personal
  • I kommunerna Lilla Edet, Stenungsund och Tjörn utförs Brandskyddskontrollen på entreprenad. 
  • Sotningen utförs i alla medlemskommuner av våra sotningsdistrikt. Dessa distrikt är din kontakt när du har frågor om sotning. Se vilket sotningsdistrikt din fastighet tillhör. 
  • Sotning och brandskyddskontroller görs för att förhindra bränder. Ungefär 31 procent av alla bränder i villa, par- och radhus och fritidshus är relaterade till eldstäder.
  • Sotning tar bort brandfarlig beläggning och minskar risken för soteld.
  • Se mer om sotning och brandskyddskontroll på MSB:s hemsida

Vid brandskyddskontrollen säkerställer räddningstjänsten den tekniska statusen på eldstäder, skorstenar, imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen och takskyddsanordningen (gäller inte imkanaler i bostäder).

Förklaring:

Lagstadgad Brandskyddskontroll i enlighet med LSO

Ska ske enligt ett fastställt intervall.
Brandskyddskontrollen görs för att upptäcka eventuella fel och brister på anläggningen så att skador på människor, egendom och miljö kan undvikas. Ska ske vart 3:e eller vart 6:e år, vilket beslutas utefter eldningsfrekvensen i respektive eldstad.
Utförs av Räddningstjänsten Storgöteborg förutom i Tjörn, Lilla Edet och Stenungssunds kommuner där den upphandlade sotaren utför brandskyddskontrollen.

Ta en avställd eldstad i bruk

Det är endast Räddningstjänsten i Storgöteborg som kan besiktiga eldstaden för att få den aktiv att kunna börja elda i.
Utförs av Räddningstjänsten Storgöteborg förutom i Tjörn, Lilla Edet och Stenungssunds kommuner där den upphandlade sotaren utför brandskyddskontrollen.

Nyinstallations-, PBL-, installations- och sakkunnighetsbesiktning

Bygganmälan till kommunen ska göras.
I de fall där kommunen är inblandad genom bygganmälan/bygglov så ska en sakkunnig utföra besiktningen och därefter är det viktigt att protokollet från den besiktningen bifogas till oss på bsk@rsgbg.se .
Utförs av Sotningsföretag/ Sakkunnig.

Installationsbesiktning

Där kommunen anser att bygganmälan ej behövs (ex vid byte till likvärdig kamin). Önskar man i detta fall få en besiktning utförd så görs den av en sakkunnig men ersätter EJ den lagstadgade brandskyddskontrollen som ändå ska ske vart 3:e eller 6:e år.
Utförs av Sotningsföretag/ Sakkunnig.

Status-/överlåtelsebesiktning

Önskar man i dessa fall få en besiktning utförd så görs den av en sakkunnig men ersätter EJ den lagstadgade brandskyddskontrollen som ändå ska ske vart 3:e eller 6:e år.
Utförs av Sotningsföretag/ Sakkunnig.

Sprängbesiktning

Provtryckning och okulärbesiktning, före och efter vibrationsalstrande markarbeten som t.ex. sprängning. Besiktningen utförs för att man ska kunna avgöra om några förändringar har skett på eldstäder och skorstenar till följd av vibrationerna. Denna besiktning ersätter EJ den lagstadgade brandskyddskontrollen som ska ske vart 3:e eller 6:e år.
Utförs av Sotningsföretag/ Sakkunnig.

Översikt besiktningar.pdf

Kontakt och rådgivning i Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Mölndal, Partille kommun

Frågor om brandskyddskontroll besvaras av Räddningstjänsten Storgöteborg, enheten Brandskyddskontroll.
Telefon 031-335 2590
E-post: brandskyddskontroll@rsgbg.se

Vi har telefontid

Måndag - torsdag 8.00-14.30
Fredag 8.00-12.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Avvikelser kan förekomma

Följande datum stänger vi kl 12.00:

Mars: 14/3, 28/3
April: 4/4, 25/4, 30/4
Maj: 16/5, 30/5
Juni: 5/6, 27/6

OBS! 11/4 har vi stängt heldag!

 

Kontakt och rådgivning i Lilla Edet, Stenungsund och Tjörns kommun

Frågor om brandskyddskontroll och sotning besvaras av repektive entreprenör

Ansvarigt sotningsföretag för Tjörn och Stenungsunds kommun

Sotningstjänst i väst AB
Telefon 0304-67 42 50
info@sotningstjanst.se
www.sotningstjanst.se

Ansvarigt sotningsföretag för Lilla Edets kommun

Learn for the future LFTF AB
Telefon: 031-388 55 20
info@lftf.se
www.lftf.se

Kontakta oss

Mitt ärende