Skydda dig mot anlagd brand

En anlagd brand innebär stor risk för att människor skadas eller i värsta fall dör. Det kostar samhället stora belopp varje år och det är tyvärr vanligt att bränder är anlagda.

Att anlägga en brand är ett allvarligt brott som kan ge fängelse och höga skadeståndsbelopp. Du kan bidra till att minska risken för anlagd brand genom att inte ställa brännbart material nära en husfasad eller i ett trapphus.

Trapphus

Att bränder anläggs i gemensamma utrymmen, som till exempel trapphus, vind, källare och tvättstuga, är en av de vanligaste orsakerna till brand i flerbostadshus. De flesta bränder som sker i trapphus är anlagda. Om trapphuset hålls rent och det inte finns något som kan brinna minskar risken för att någon kan anlägga en brand. Möbler, dörrmattor, skor, sopor och barnvagnar är exempel på saker som inte får stå i trapphuset.

Om det börjar brinna i din bostad är trapphuset enklaste vägen ut. Därför är det viktigt att det inte står saker som är i vägen när du snabbt måste ta dig ut.

Saker som inte kan brinna, exempelvis en rullator, får finnas i trapphuset men då måste det vara en fri bredd på 90 cm så att man enkelt kan passera. Vi rekommenderar dock att trapphuset ska vara helt fritt från lösa föremål.

Husfasaden och balkongen

Runt husfasaden bör det vara rent från lösa och brännbara saker som papper, plast och wellpapp. Ett bra skydd är att hålla platsen runt huset upplyst. Den som anlägger en brand vill inte bli sedd.

Även balkongen bör hållas ren från material som lätt fattar eld. Det har hänt att en felriktad nyårsraket startat bränder på balkonger.

Allmänfarlig vårdslöshet

Även om det inte är med avsikt man startar en brand så kan slarv eller oaktsamhet vara straffbart. Exempel på allmän vårdslöshet kan vara att en nyårsraket startar en brand, att barn leker med elden och startar en skogsbrand eller att någon glömmer kastrullen på spisen vid matlagning.

Brott och straff

Den som tänder på kan aldrig veta om branden kommer att skada en människa. En anlagd brand klassas därför ofta som mordbrand,

Att ha anlagt en brand kan innebära både fängelse och skadestånd, det vill säga att man tvingas ersätta de skador som har uppstått. Den som startar en brand där många människor kan drabbas, till exempel i ett tätbebyggt område, kan dömas för grov mordbrand med upp till livstids fängelse som påföljd.

Den som inte har fyllt 15 år är inte straffmyndig och kan inte dömas till straff. Däremot kan ett barn under 15 år bli skyldig att betala skadestånd. Det gäller både om barnet orsakat branden med avsikt eller har varit oaktsam eller vårdslös. Socialtjänsten kan kopplas in och belastningen i polisregistret kan ligga kvar länge.