Brandinspektör kontrollerar brandskydd tillsammans med verksamhetsutövare

Jobba som brandingenjör

En brandingenjör arbetar med brandsäkerhet inom flera områden. Arbetet kan både handla om att förhindra brand genom förebyggande insatser, men kan också innebära arbete som högst ansvarig räddningsledare under räddningsinsatser.

Ofta samarbetar brandingenjören med andra myndigheter och organisationer vilket gör jobbet utåtriktat och varierat.  Arbetsuppgifterna kan handla om att göra beräkningar av brandskydd för planerad byggnation, göra olika typer av riskbedömningar, utföra tillsyner, göra insatsplaner, ge brandteknisk rådgivning, utföra lednings och stabsarbete, utbilda personal både internt och externt mm.

Olika tempon

Arbetstempot kan variera mycket beroende på vilken typ av tjänst du innehar. Om du arbetar som brandingenjör i utryckningstjänst gäller det att reagera snabbt när larmet går och kunna fatta snabba beslut. Arbetar du dagtid med brandförebyggande frågeställningar handlar tempoväxlingarna mer om extern utåtriktad verksamhet i kombination med självständigt arbete.

Planering, samverkan och variation

Brandingenjörsyrket är ett spännande, givande och mångsidigt jobb. Du kommer i kontakt med människor från andra yrkesgrupper, arbetar tillsammans med kollegor inom olika områden och kan få omväxling genom att både arbeta internt och externt.

Som person måste du både vara intresserad av och duktig på att samarbeta och arbeta självständigt. Att kunna planera både lång och kortsiktigt samt att uttrycka sig bra i tal och skrift är också viktiga egenskaper.

Utvecklingsmöjligheter

Inom Räddningstjänsten Storgöteborg finns flera olika utvecklingsmöjligheter för brandingenjörer. Du kan fördjupa dig inom flera olika områden exempelvis

 • Byggtekniskt brandskydd
 • Stab och ledningsarbete
 • Utryckande verksamhet
 • Planering av räddningsinsatser
 • Utbildningsverksamhet

Dessutom finns det möjlighet att arbeta i projekt både inom Räddningstjänsten och tillsammans med andra myndigheter. Ett annat intressant område är riskhantering. Om du vill arbeta med riskbedömningar kan du läsa till civilingenjör i riskhantering.

Vi vill ha mångfald

Räddningstjänsten Storgöteborg arbetar långsiktigt med rekrytering av brandingenjörer. Vi strävar efter att bättre kunna spegla samhället i stort varför vi gärna ser kvinnliga sökande och sökande med annan etnisk bakgrund.

För att vi ska kunna anställa dig som brandingenjör måste du ha genomgått brandingenjörsutbildning samt uppfylla våra anställnings krav. Meriterande är om du har påbyggnad för räddningstjänst.

Våra anställningskrav

Du ska ha genomgått brandingenjörsutbildningen, 210 hp, i Luleå eller Lunds tekniska högskola. det är meriterande om du läst den ettåriga påbyggnadsutbildningen ”Räddningstjänstutbildning för brandingenjörer, samt påbyggnadsutbildning i riskhantering.

Erfarenhet

 • Arbetslivserfarenhet är meriterande
 • Intervju
  Träff med representant från arbetsgivare och fack. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
 • Körkort
  Körkort med B-behörighet är meriterande.

Här kan du läsa mer

Folder om yrket brandman >>

Om utbildningen på Lunds tekniska högskola

Om utbildningen på Luleå tekniska högskola