En brandbil som är på väg ut från brandstationen

Automatiskt brandlarm

Automatiska brandlarm och släcksystem för företag är väsentliga länkar för att skydda och rädda person och egendom

Vad är automatiskt brandlarm?

Vid skydd av person och egendom är kedjan av åtgärder inte starkare än dess svagaste länk. Automatiska brandlarm och släcksystem är väsentliga länkar i denna kedja för att skydda och rädda person och egendom.
Läs här om automatlarm

Uppföljning av automatist brandlarm

För att minska antalet obefogade automatiska brandlar, kontrollerar räddningstjänsten orsaken till utlöst larmsignal.
Konkreta åtgärder för att eliminera dessa larm kan ge en reducering av räddningstjänstens återställningsavgift, 8600 kr exkl. moms.
Här redovisar du åtgärder för att undvika obefogat brandlarm

Så här undviker du obefogat larm 

Allmänna villkor

Allmänna villkor, RSG

Allmänna villkor, larm via SOS Alarm AB

Prislista

Prislista 2023 - Larm RSG.pdf

Prislista 2023- SOS Alarm.pdf

Prislista 2023- Add Secure.pdf

Prislista 2023 - Obefogade larm

Frågor om automatiska brandlarm

Öppettider: vardagar 07.30-16.00
Telefon: 031-335 2863
E-post: larmenheten@rsgbg.se

 

Frågor om obefogade larm och automatlarmsuppföljning? Kontakta våra larmutredare

Öppettider: vardagar 07.30-16.00
Telefon: 031-385 65 85
E-post: larmutredare@rsgbg.se