Vad är automatlarm

Vid skydd av person och egendom är kedjan av åtgärder inte starkare än dess svagaste länk. Automatiska brandlarm och släcksystem är väsentliga länkar i denna kedja för att skydda och rädda person och egendom.

Tekniken står sig slätt om den inte inordnas som en del i ett förebyggande helhetstänkande som innefattar

  • Riskbedömning/riskinventering
  • Byggnads- och larmtekniska åtgärder
  • Välutbildad egen larmorganisation på plats
  • Information och övning av personal
  • Säker larmöverföring
  • Rätt larmcentral
  • Rätt insats vid larm

Räddningstjänsten Storgöteborg äger och förvaltar Sveriges största larmöverföringssystem, i kommunal ägo, för förmedling av automatiska larm. Till systemet är främst automatiska brandlarm anslutna men systemet kan hantera alla typer av larmsignaler.

För närvarande är ca 10 000 signaler anslutna och dessa distribueras till vår egen larmcentral, till SOS Alarm, till bevakningsföretag, till Spårvägens trafikledning eller till Göteborgs Hamn (Skarvik).

SOS Alarm och Räddningstjänsten Storgöteborg samverkar inom gemensamma lokaler i Räddningscentral Göteborg, som ligger vid huvudbrandstationen i Gårda

Frågor om automatiska brandlarm

Öppettider: vardagar 07.30-16.00
Telefon: 031-335 2863
E-post: larmenheten@rsgbg.se

 

Frågor om obefogade larm och automatlarmsuppföljning? Kontakta våra larmutredare

Öppettider: vardagar 07.30-16.00
Telefon: 031-385 65 85
E-post: larmutredare@rsgbg.se