Övertagande av larmanläggning

Larmid-nummer
Larmanläggning / Objekt
Larmanläggningens adress
Fastighetsbeteckning
Datum för övertagande
Nuvarande ägare
Kontaktperson
Telefonnummer
Tillträdande ägare
Telefonnummer

Fakturering

Fakturamottagare
Adress (Box, gata, etc)
Referens / mottagarkod etc.
Postnummer
Ort
Land
Organisationsnummer

Avtalsadress (om annan än fakturaadress)

Namn
C/o namn
Adress (Box, gata, etc)
Postnummer
Ort

Information angående behandling av personuppgifter

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg behandlar dina personuppgifter i syfte att fullgöra förpliktelser enligt avtal med räddningstjänsten avseende automatiskt brandlarm.

Vi behandlar dina personuppgifter endast om det är motiverat med hänsyn till ändamålet med fullgörelse av avtalet och i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (679/2016).

Ansvarig för behandlingen är Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, org. nr 222000-0752.
Adress Box 5204, 402 24 Göteborg.

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid mot Dataskyddsförordningen kan du kontakta Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs dataskyddsombud via dso@rsgbg.se eller på telefon 031-335 2600

Här finns mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter>